Årsberetning - dagsorden årsmøte - valgkomiteens innstilling

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 11. Mar 2019

Drammen og Omegn Rideklubbs årsmøte avholdes på Linnesvollen (Doffen Kro) tirsdag 19.mars 2019 kl. 19:00.


ÅRSBERETNING  2018

DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB


Styret har hatt følgende sammensetning:


Leder                                                                 Karina Espedal frem til 01.06.18.   Permisjon                                                                                                     Ole Stokke overtok fra samme dato                

Nestleder                                                           Ole Stokke frem til 01.06.18.                                                                                                                                Anders Hafskjold overtok fra samme dato

Styremedlem /sekretær                                     Anne M. Katteland

Styremedlem                                                      Martin Jacobsen

Styremedlem                                                      Solveig Gjelsten

Styremedlem  Sosiale medier/web ansvarlig     Anne Cathrine Bugge

Kasserer og varamedlem                                   Ivar Alme

Varamedlem                                                        Anders Hafskjold til 01.06.18

Klubbrevisorer                                                    Sverre Engar og Øystein Arnesen


Valgkomite                                                         Bernt Otto Hauglin (leder)
                                                                           Astrid Pedersen
                                                                           Ellen Marie Stensrud
                                                                           Rill M. Rytter Fjøren (vara)

                                                                                                    

Klubben hadde pr. 31.12.2018. 351 medlemmer, 297 kvinner og 54 menn.  Herav 118 under 18 år.   Vi har 6 æresmedlemmer, 2 kvinner og 4 menn.  

Alle faste rideskoleelever er forpliktet til å være medlem i DOR.  Det er et misforhold mellom elever i rideskolen og antall unge registrerte medlemmer. Dette må følges opp videre i 2019. 

Medlemskontingenten har for 2018 vært:
Kr.600- for senior
Kr.400- for junior
Kr.900- for familiemedlemskap

Det har i 2018 vært avholdt 10 styremøter og 60 saker er behandlet.  

I løpet av 2018 er det gjennomført en formidabel oppgradering av anlegget. Til Spring Tour 2018 ble den nye Gjelsten Arena med målene 62x85 meter med tilhørende oppvarmingsbane tatt i bruk. Offisiell åpning fant sted 11. mai 2018.

Etter stevnesesongen ute har Kingsland Arena også blitt oppgradert med nytt gjerde og oppgradering av oppvarmingsbane.  

Senhøstes 2018 sto også et nytt hinderlager klart oppe ved Gjelsten Arena. Alt dette er muliggjort ved meget generøse bidrag fra familien Gjelsten. 

Linnesvollen fremstår nå som en fullverdig internasjonal arena banemessig.  

NRYF har også bidratt til etableringen av Gjelsten Arena og det er opprettet formell avtale mellom Gjelsten, NRYF og DOR i denne forbindelse.  

Klubben vil spesielt få rette sin hjerteligste takk til familien Gjelsten for deres fantastiske bidrag.

Klubben vil også få takke DRS/Eirik Berentsen for den enorme innsatsen som har blitt gjort på anlegget i forbindelse med alle oppgraderinger som har funnet sted i 2018.

Lier kommune ved kulturkontoret avholdt sin fagdag på Linnesvollen 09.10.18.  Klubben og DRS presenterte anlegget og klubben. Vi fikk vist oss fram på en positiv måte og etablert bedre kontakt med kommunen.

Karina Espedal og Ole Stokke representerte klubben på BRyKs kretsting 2018.


ØKONOMI
 
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd på kr 99.117,- mot budsjettert over- skudd kr. 30 000,-. 

Det er inntektsført gaver med fantastiske kr. 12 426 395,-. Hele beløpet kommer fra Bjørn Rune Gjelsten, og dekker ferdigstillelse av Gjelsten Arena (tidligere benevnt Ring 2) med oppvarmingsbane og hinderlager, samt nytt gjerde til Kingsland Arena (tidligere Ring 1) med oppvarmingsbane. I tillegg har NRYF bidratt med kr. 500 000,- gjennom "Krafttak for ridebanebunner". NRYF skal bidra med ytterligere kr. 500 000,- i 2019.  Kingsland AS betalte kr. 10 000,- i 2018 for "navnerettigheten". Avtalt sum for samme i 2019 er kr. 25 000,-.

Som følge av det enorme prosjektet nevnt over er tallene i klubbens regnskap, både resultat og balanse, ekstraordinært høye. En konsekvens av dette er at NIF forlanger begrenset revisjon utført av profesjonell revisor i forbindelse med søknad om momskompensasjon. Det er avsatt kr. 40 000,- til dette formål.

Det var en periode noe usikkerhet rundt kostnader i forbindelse med planlagte og akutte vedlikeholdsarbeider. I den forbindelse stilte Bjørn Rune Gjelsten kr. 200 000,- til dispensasjon i form av et rentefritt lån. Lånet er i sin helhet tilbakebetalt i mars 2019.

Inntekter fra Grasrotandelen har mer enn doblet seg i 2018, men det er antagelig potensiale for ytterligere økning. Medlemmer som ønsker å bidra når de tipper/spiller hos Norsk Tipping må tilknytte seg. Det finnes link på klubbens hjemmeside, dor.no.

Det er ikke belastet lønn eller honorarer til styret i regnskapsåret.

Klubbens likviditet er pr. 31.12.2018 fortsatt tilfredsstillende.  Vi viser forøvrig til regnskapet.

KOMMUNIKASJON OG SOSIALE MEDIER
Kommunikasjonen mellom klubb/styre og medlemmer er viktig.
 For fem år siden la vi ned vår gamle hjemmeside og fikk på plass en ny, som etter tilbakemeldinger er enklere og mer oversiktlig.
 Det vi har måttet tenke på er at sidene vi benytter ikke bare skal fungere for en PC, men også lesebrett og smart-telefoner. DORs hjemmeside og Facebook benyttes til kommunikasjon.
 Det har alltid vært et behov for å få ut informasjon fra klubb til medlemmer og andre interesserte. Ved å bruke hjemmesiden/sosiale medier får klubben informert på en rask og lettfattelig måte.
 Styrets intensjon med både hjemmeside(www.dor.no)  og DORs side på Facebook (https://www.facebook.com/rideklubb/), er at begge skal driftes og fremstå så profesjonelt som mulig, noe vi legger stor vekt på.
 Til nå har det vært “hjemmesideredaktøren” som har stått for hoveddelen av informasjonsflyten.
 Pr i dag er vi godt fornøyd med hvordan begge sider fungerer, tilbakemeldingene fra brukerne er også positive.
 Vi sier oss fornøyd med å ha fått til en måte å kommunisere på som fungerer for alle parter.
 Men, siden mye i den digitale verden forandrer seg raskt, forsøker vi å følge med og være så oppdaterte som mulig.

SPORT
Sportskomiteen har etterhvert bestått av Astrid Pedersen, Solveig Gjelsten, Rill Rytter Fjøren, Karina Espedal, Eirik Berentsen, Martin Aske Jakobsen og Anders Hafskjold 

Klubben har stått som arrangør for 5 internasjonale stevner (arrangert av Eirik)

Nordisk mesterskap for jr etc., sprang og dressur (Eirik), landsmesterskap (Eirik), Lag NM (Eirik)

Elite ponni og hest på 2 baner (Eirik), 2. kval Norgesserien (L), Lier Horse Show dressur (L) og Sprang (D) Drammen Open (D), 2 vintercupstevner (P/H) sprang og klubbmesterskap(amputert)

I tillegg har vi avholdt et vellykket weekendkurs i sprang med Jacob Hellstrøm, med mental trening, foredrag om forebygging av skader på rytter og fysisk trening.

Takk til de som har stilt opp for klubben som stevneledere, sekretariat, dommere, banebyggere, sponsorskaffer og alle andre medhjelpere. Uten dere ville sporten dø ut på Linnesvollen.

Klubben har fått ny arena i år, Gjelsten arena. Det har løftet anlegget kolossalt, og gjør det mye enklere å avholde stevner og med mye høyere kvalitet på alle nivåer.

Victoria, Johan og Geir Gulliksen og Marit Haarr Skollerud har representert Norge på mange internasjonale stevner rundt i Europa. Marit var dessuten Norges eneste representant under VM i sprang i USA.

Martine Eknes Hegna har i tillegg til det som er listet opp nedenfor bla vunnet 2* Grand Prix under Kingsland Oslo Horse Show. Martine ble også tildelt  Buskerud Fylkeskommunes utviklingsstipend 2018 som en av 5 personer fra forskjellige idretter. 

Her er hva klubbens ryttere har gjort i div, mesterskap 2018:

SPRANG
LAG
Nordisk Baltisk Mesterskap Gullmedalje NBC lag senior/U25
Johan Sebastian Gulliksen, Line Karlsen Raaholt 
Pål Flam og Martine M. Dyngeland                                       

Lag-NM ponni Sølvmedalje
Sofie Rieber-Mohn Borgen, Embla Aske Jacobsen,  
Julie Askim Petersen og Martine Mariero Moe                    

Norges lag ponni kategori 1 Nordisk Sølvmedalje
Martine Mariero Moe, Madeleine Lien samt Isabelle Erevik Olsen og Julie Linaae
             
Norges lag junior Nordisk Sølvmedalje
Ingrid Gjelsten samt Emelie Østbø, Emilie Moe og Maria Louise Kingsrød                         

Norges lag unge ryttere Nordisk Sølvmedalje
Erik Preben Strand samt Amalie Marki Drivenes, EmmaBrauti og Lisa Ulven                     

Lag-NM Sølvmedalje
Julie Iselin Lundquist, Cathrin Muri, Vilde Wiik Terum, Geir Gulliksen

Norgesserien 1.divisjon Gullmedalje
Julie Iselin Lundquist, Hedda Hagen Berentsen, Martine Mariero Moe, Veronica Mysterud

KM lag – sprang senior Gullmedalje
Veronica Mysterud, Hedda Hagen Berentsen og Johannes Katteland Kihle                      
 
DRESSUR
KM lag dressur senior Bronsemedalje
Kady Besseberg og Linn Brudevold Næss                   

INDIVIDUELT
Martine Eknes Hegna                                                
Gull Nordisk Baltisk mesterskap   senior
Norgesmester unge ryttere
Sølvmedalje INM unge ryttere

Erik Preben Strand      
Sølv i Nordisk mesterskap unge ryttere 
Sølv NM unge ryttere

Veronica Mysterud
Landsmester i 1,20m
Kretsmester sprang senior

Cathrine Aas  Sølv i landsmesterskap 1,30m

Julie Askim Petersen  Bronsemedalje NM ponni kategori 2

Madeleine Lien Norgesmester ponni kategori 1

Sofie Rieber-Mohn Borgen                                      
Norgesmester children
3.plass sammenlagt INM children     

Geir Gulliksen Bronsemedalje NM

Victoria Gulliksen Sølvmedalje NM

Hedda Hagen Berentsen Sølvmedalje KM sprang senior

Hannah Marie Rogne Kretsmester jr/ur 

Kady Besseberg Bronsemedalje KM senior dressur

Martine Mariero Moe 3.plass sammenlagt INM ponni kat. I

Klubbmesterskap dressur og skolehestmesterskap avholdt: 
Klubbmester skolehest dressur: Tilde Sveia Gundersen/Bertine
Klubbmester skolehest sprang: Tilde Sveia Gundersen/Bertine
Klubbmester junior dressur: Martine Eklund

Klubbmesterskapet DOR utgikk i 2018 pga. for få påmeldte.  Klubben vil se på format og datoer for 2019.


Oversikt over teknisk personell i DOR 2018
Ivar Alme  SD3/KLS

Anders Hafskjold  SBB FEI level 3/KL

Anne Cathrine Bugge  SD3

Ingerid Låker Sandvik  SD3

Bente Bysting Alvær  SD2 (Trukket seg fra 2019)

Tove Perryman  SD2

Eirik Berentsen  SB1

Sharon Lauritzen  SB1

Melinda Elise Gramdal  SD1

Charlotte Lundemo Stenbro Steward 1

Ole Stokke  SBB FEI Level 2/KL 

DOR trenger fortsatt å rekruttere teknisk personell, så vi ønsker å sende flere på kurs i 2019 for å utvide kompetansen innad i klubben.  

ANLEGGET 
I tillegg til den store oppgraderingen som har funnet sted i 2018 har følgende blitt gjort:
Helgen før Spring Tour 2018 ble det avholdt vårdugnad med meget godt fremmøte. Vi fikk malt, raket, ryddet og satt ut hindermateriellet. 

DRS har byttet ut høyttalerne på Kingsland Arena i 2018 da de gamle var defekt. Kostnaden er pr dato dekket 100% av DRS.

Veier på anlegget har høsten 2018 fått nytt toppdekke bestående av asfaltslip i regi av DRS.

DOR har også laget ny rømningsvei i stallen, ny trapp opp til hybelen, samt skiftet samtlige vinduer i stall, hybel og sekretariat.   

DOR har også hatt en full gjennomgang av det elektriske anlegget, med påfølgende utbedringer. Dette inkluderer også ny hovedtilførsel til kjellerstallen.  Alle utbedringene ferdigstilles første kvartal 2019.

Taket på stallen er utbedret og det er lagt varmekabler i gradrennen og taknedløpene.

Branntekniske tegninger er oppdatert pr 31.12.18.                                                                                       

Klubben mottok i desember tilsagn på kr 200 000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til treningshindermateriell av internasjonal standard.   Gaven vil bli formelt presentert for giver våren 2019 i forbindelse med en klubbtrening. Klubben takker så mye for gaven.


ÅRSBERETNING DRAMMEN RIDESKOLE 2018
 Ellen Roseth har vært rideskolesjef dette året. Rideskolen vektlegger et inkluderende godt miljø for alle. Antall elever har hatt en variasjon på 285 – 315 elever som fordeler seg på alle aldersgrupper fra 3 år til 76 år. Ponnirideskolen med shettiser vektlegger kurs hovedsakelig fra 3 til 10 år og har mellom 60 og 70 elever, terapiridning gis til aktuelle ryttere mellom 3 – 76 år i ulike grupper utgjør mellom 40 og 50 personer, rideskolen fra 8/10 år til voksne utgjør de resterende 180 – 200.  Antall elever har dette året vært relativt stabilt – med svak stigning.
Facebook gruppen «Drammen Rideskole» har jevn økning med ca. 600 medlemmer. Informasjon til elever gis i Facebook gruppen, ved oppslag eller utlevering av skriftlig materiell.
Det jobbes strukturert i rideskolen med å få til kursoversikt og innhold i kursene, målet er å få til en kursplan samt utarbeide materiell for undervisning. Det settes opp 1 til 2 nybegynnerkurs hver 10 uke i rideskolen, ponniryttere og terapiryttere tas inn fortløpende på egnede kurs/grupper. Det er et gjennomsnitt med elever per time på ca 7 elever. Formiddagstimer er fortsatt vanskelig å oppnå en stabil gruppe.
Det gjennomføres ulike helgeaktiviteter og dagrideleir. Det er relativt bra oppslutning knyttet til dette.
Stellekurs,  5 ganger
Rideknapp 1, 4 ganger
Rideknapp 2, 4 ganger
Rideknapp 3, 2 ganger
Rideknapp 4, 1 gang
Grønt kort kurs 2 ganger med helt fulle kurs.
Barnas hestedag er blitt et populært arrangement.
Det var 4 uker med dagrideleir i juni og august, i tillegg til vinterferien.
Helgekurs for voksne.
Vi har hatt 3 sprangstevner som  er åpne for alle nivåer, det er svært positivt å få med bredden og blir en arena hvor alle kan delta.
Det er satt opp skoleklasser på Dressurstevner arrangert av DOR. Samt ble FERD rideskolecup for 2018 arrangert i januar 2019.
Rideskolen arrangerer ride-bursdager, turridning og dropp in timer utfra behov.
 
Det er benyttet LAM midler relatert til tilpassing knyttet opp mot elever i ordinær rideskole med spesielle behov, innkjøp av spesialsadel som fungerer bra og undervisning av leiere og hjelpere.
 
Det er en høy snittalder på rideskolehestene. I april ble 3 hester tatt ut av rideskolen, en grunnet høy alder, en grunnet langvarig halthet og en var ikke egnet. Ingen nye hester inn. Rideskolen har en god åpen dialog med Mattilsynet.
 
 Utstyr til hestene har generelt en øket standard. 

Det er utfordringer knyttet opp mot materiell til rideundervisning og det er ønskelig at det gjøres en forbedring relatert til dette.
 
 Instruktører:
Esther Hoff   Rideskole – Dressur
Sharon Lauritzen - Ponnirideskole
Marit Nielsen - Rideskole frem til 01.11.2018
Anette Torkilsrud - Rideskole fra 01.11.2018
Alexandra Tønnesen - Rideskole/Ponnirideskole
Caroline Gangsø - Rideskole
Ellen Roseth - Terapiridning
Kristine Edvardsen - Vikar/ved behov


Dagsorden for årsmøtet

  1. Godkjenne de stemmeberettigede

  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

  6. Behandle innkomne forslag og saker

  7. Fastsette medlemskontingent for kommende år 

  8. Vedta idrettslagets budsjett

  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:
      a. Leder og nestleder 
      b. 2 styremedlemmer, kasserer, leder i sportskomiteen og to varamedlemmer 
      c. 2 revisorer
      d. Øvrige valg i henhold til årsmøtets vedtatte organisasjonsplan 
      e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
      f. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte


Drammen og Omegn Rideklubb         Valgkomiteens forslag til nytt styre ved valgene på årsmøtet 19.mars 2019.

Navn                                                    Posisjon                              Status                             Periode

Ole Stokke                                         Leder                                   Ny  som leder                   2 år

Anders Hafskjold                               Nestleder                             Ny  som nestleder            1 år

Anne Cathrine Bugge                        Styremedlem                       Ikke på valg                      1 år

Martin Jacobsen                                Styremedlem                       Ikke på valg                      1 år

Solveig Gjelsten                                Styremedlem                       Gjenvalg                            2 år

Ivar   Alme                                         Styremedlem                       Ny som styremedlem        2 år

Cathrine Gulhaugen                          Varamedlem                        Ny                                     1 år

Martine Hegna                                  Varamedlem, U.repr.            Ny                                      2 år


Lier    09.03 2019.

Bernt Otto Hauglin
Leder valgkomitéen D.O.R.


Nedlastbare dokumenter:
Årsberetning DOR 2018.docx
DOR dagsorden for årsmøtet.docx
Valgkomiteens innstilling,2019.docx