Linker til DORs historie (oppdatert 17 april 2024)

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 17. Apr 2024

thelwell 5.jpg
Drammen og Omegn Rideklubb har en lang, og innholdsrik historie. Mye er beskrevet i to bøker som er utgitt (1973 og 1998), men det er så mye mer som omhandler vår klubb som ikke er nevnt i bøkene. 
På "Flickr" vil vi laste opp vår historie, alt fra stevneprogram til våre tidligere klubblader pluss litt til. 
Håper det er interessant lesing både for "gamle" og nye medlemmer og aktører i sporten.   

Samtlige opplastinger finner du her

DOR-historie 
Frem til 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2005
2006 - 2010
2011 - 2015
2016 - 2020
2021 ->

Stallprat
1970 - 1974
1975 - 1979
1980 - 1984
1985 - 1989
1990 - 1994
1995 - 1999
2000 - 2007


 

Det er pr. 2022 utgitt to bøker.
 "Corpset, Garden, Klubben - Drammensryttere gjennom 200 år" utgitt i 1973 (link)
"Drammensryttere gjennom 225 år" utgitt i 1998 (link)
For de historie-interesserte er det også en bok som heter "
"Norsk Ryttersports Historie" (link)
Det er mulig å lese alle bøkene online hos Nasjonalbiblioteket. 
Kan leses online hos Nasjonalbiblioteket  
 

Vi mangler fortsatt en god del Stallprat. 

Følgende eksemplarer ønskes: 
1973: nr 5 
1974: nr 4 
1979: nr 3 + 4 
1980: nr 3 
1981: nr 5 ( 6) 
1982: nr 1 + 3 + 4 + 5 ( 6) 
1983: nr 1 + 4 + 5 + ( 6) 
1984 nr 5 +( 6)
1987: nr 5 ( 6) 
1988: nr 5 ( 6) 
1989: nr 5 ( 6) 
2003: nr  2 + 3 +4 

2005: nr 3 + 4
2006: nr 4

2007: nr 3 + 4

Er det noen som har noe liggende og vil låne klubben for scanning; 
ta kontakt med 
Anne Cathrine

Drammen Ridehus

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 30. Nov 2021

Det første ridehuset i  Drammen lå i Albumgårdens have, som lå like ved Drammens Torv. Dette ridehuset tilhørte den gang; Den Ridende Borggarde, Dette gikk dessverre tapt i bybrannen i 1866, sammen med gardens protokoller og øvrige papirer.
 Et nytt ridehus ble oppført i parken i Drammen i 1869. Prisen på ridehuset var da 4637 specidaler, 4 mark og 4 skilling (dvs. ca. 18.500 kroner, som var et anselig beløp i disse tider).
 

I 1884 ble ridehuset overdratt til A/S Drammen Ridehus.
Ridehuset i parken i Drammen ble oppført i 1869. Det ble revet i 1961 til fordel for bygging av Park Hotell. (Noen år senere, i 1965, fikk Drammen og Omegn Rideklubb tilholdssted på Linnesvollen i Lier).
  

Se mer om ridehuset i boken Drammensryttere gjennom 225 år (skrevet av Per Otto Borgen): Side 48/49/50

(Bilder fra digitalarkivet.no / DT&BB)
Oversikt over klubbens æresmedlemmer, riddere av Den Gyldne Gangers orden m.m.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 15. Apr 2021

Oversikt over Drammen og Omegn Rideklubbs æresmedlemmer, riddere av den Gyldne Gangers Orden og Storkors Den Gyldne Ganger. 
Samt de av klubbens medlemmer som er tildelt følgende:
NRyFs hederstegn, fortjenestenål og Norges Idrettsforbunds Hederstegn.


(Oversikten er oppdatert pr. 18.september 2023)

Storkorset Den Gyldne Ganger:
Konsul Erik Bache 1908
Konsul John Erik Bache 1998

Bernt Otto Hauglin 16. september 2023

Riddere av den Gyldne Gangers Orden 
Børresen, Anders 1908
Bang, Oscar 1908
Haug, Einar 1908
Horne, Olaus 1908
Myhre, Kristofer 1908
Klingenberg, Thorleif 1908
Rømcke, Otto K. 1908
Bache, Thorleif 1911
Bruusgaard, Einar 1911
Gram, P.A. Munch 1911
Schwartz, Paul 1911
Svarstad, Peter 1911
Aass, Jens Landmark 1911
Aass, Poul Ltz. 1911
Brecke, Johs. 1922
Christensen, Johan 1922
Normann, Guttorm 1922
Rode, Iver 1922
Rudolph, Jørgen 1922
Enger, Knut 24. november 1973
Friis, Finn 24. november 1973
Hafskjold, Auen 24. november 1973
Kittelsen, Ragnar 24. november 1973
Bache, John Erik 31. januar 1987
Nedberg, Sverre Kjell 31. januar 1987
Hauglin, Bernt Otto 31. januar 1987
Berg, Harald 31. januar 1987
Hafskjold, Anders 31. januar 1987
Hafskjold, Unni 31. januar 1987
Stokke, Ole 31. januar 1987
Alme, Ivar 7. januar 1998
Hauglin, Hedevig 7. januar 1998
Nedberg, Sverre 7. januar 1998
Borgen, Per Otto 7. januar 1998
Arnesen, Øystein 12. februar 2005
Knutsen, Knut 12. februar 2005
Tufte, Ole 12. februar 2005
Skar, Heidi 12. februar 2005

Berentsen, Eirik 16. september 2023
Bugge, Anne Cathrine 16. september 2023
Engar, Sverre 16. september 2023
Fjøren, Rill Merete Rytter 16. september 2023
Nistad, Eyvind Sverre 16. september 2023
Pedersen, Astrid 16. september 2023

Æresmedlemmer Drammen og Omegn Rideklubb
Horne, Olaus 6.mai 1919
Bache, Thorleif 27.april 1956
Rudolph, Jørgen 27.april 1956
Kittelsen, Ragnar 19.mars 1970
Bache, John Erik 22.oktober 1973
Hafskjold, Unni 21.oktober 1976
Hauglin, Bernt Otto 28.mars 1990
Enger, Knut 28.mars 1990
Hauglin, Hedevig 10.april 2003
Hafskjold, Anders 10.april 2003
Skar, Heidi 10.april 2003
Alme, Ivar 10.april 2003
Knutsen, Knut 6.mars 2008
Arnesen, Øystein 6.mars 2008
Pedersen, Astrid 21.mars 2023
Bugge, Anne Cathrine 21.mars 2023

NRyFs hederstegn
Bache, John-Erik 1973
Enger, Knut 1986
Stenberg, Holger 1986
Hauglin, Hedevig 2011
Gulliksen, Geir 2007
Hafskjold, Anders 2019
Alme, Ivar 2021

NRyFs fortjenestenål:
Borgen, Per Otto 1980
Enger, Knut 1980
Stenberg, Holger 1980
Hauglin, Bernt Otto 1988
Hauglin, Hedevig 2005
Skar, Heidi 2007
Hafskjold, Anders 2007

Norges Idrettsforbunds hederstegn
Bache, John Erik 1974
 

DOR-historie

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 6. Feb 2020


Det jobbes mye med å få kartlagt så mye som mulig av DORs historie (som ikke er omtalt i bøkene).
Fortsatt er det en del som ikke er publisert, men likevel ønsker klubben å få samlet så mye som mulig.
Vi har derfor en liten bønn til de av våre medlemmer som skulle ha noe på lur, i skap eller skuffer (eller på loftet):
Skulle dere ha noe, som kan være for DOR å ha i sitt historiske arkiv, kunne dere være så snille og låne oss det? Alt vil selvfølgelig bli levert tilbake etter scanning.
Intensjonen er å samle så mye som mulig, for vår rikholdige historie mener vi skal være tilgjengelig for alle våre medlemmer.

Har du noe, ta kontakt med Anne Cathrine på mail, med kort beskrivelse av hva du har
(acbugge@gmail.com merk gjerne mailen DOR-historie)


Akkurat nå er vi mest interessert i ting fra 1998 -> men alt tas selvfølgelig imot med stor takk. 

Visste du at...

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 24. Jan 2020

DORs emblem, som nå henger i "Doffen Kro", prydet (for ikke så mange årene siden..) inngangspartiet på Linnesvollen. Dvs, det hang over en port som stod mellom stallen og (det eldste) ridehuset.
Det er fire årstall i dette emblemet:

𝟏𝟕𝟕𝟑
25 november 1773 ble Det Ridende Grønne Corps stiftet av Gabriel Hofgaard og elleve andre. Det hele startet med å skulle være en æreseskorte under et besøk av prins Carl av Hessen.
(Corpset er utgangspunktet for den senere Drammen Rideklub, som nå bærer navnet; Drammen og Omegn Rideklubb).


𝟏𝟖𝟏𝟓:
Etter adskillelsen fra Danmark, fant medlemmene av Det Ridende Grønne Corps at dette burde omorganiseres. Corpset ble til Drammens Kongelige Borgergarde. Dato for dette er 2. november 1815.


𝟏𝟖𝟖𝟔:
26. oktober trådte 12 av byens (Drammens) yngre borgere sammen for å vedta reglement (bilde) og overføre virksomheten til en sivil rideklubb etter at alle bånd med borgevæpningen var brutt.


𝟏𝟗𝟔𝟓:
Dette året ble Drammen Rideklub/Drammen Ridehus offisielt flyttet til Linnesvolden (nå kalt Linnesvollen), og arbeidene med staller/ridehus startet. En avtale mellom Lier Kommune v/ordfører Jul Hanssen og A/S Drammen Ridehus v/Ragnar Kittelsen ble satt opp 20.september 1965 (avtalen ble riktignok ikke godkjent før 16/6-1966).


Vårt nåværende klubbemblem.