Facebook

Ønsker du å bli medlem i Drammen og Omegn Rideklubb?
Informasjon om priser og kontaktperson finner du her

Norges Rytterforbund

Buskerud Rytterkrets

DORs styre

Informasjon rideskole /trening m/Tony
se
hjemmesiden til Drammen Ridesenter

Oversikt over DORs stevner 2016

Hvis noe ønskes publisert (på hjemmesiden) som f.eks. stevneresultater etc
ta kontakt med Anne Cathrine på e-mail (NB! Ikke kjøp og salg)


Artic Equestrian Games (AEG) 2017Arrangementer

Powered by: Bloc