DOR - vår visjon og våre verdier

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 16. Nov 2020

Drammen og Omegn Rideklubb ønsket å se nærmere på vår visjon og våre verdier.

I den forbindelse inviterte vi 15 medlemmer i fra klubben vår, til en workshop 05.10.2020.

Med tanke på å nå hele bredden. Var det medlemmer fra rideskolen, både ung og mer erfaren. Aktive konkurranse rytterne fra forskjellige nivåer, grener og aldre. Samt funksjonærer, foreldre og hjelpere med bred erfaring.  

Sammen ble det delt og diskutert synspunkter, erfaringer, ønsker og mål i både grupper og plenum. Rundt hvem vi er ? Hvordan vi ønsker å fremstå? Hva som er viktig for oss?  Og hvordan hver enkelt og vi i felleskap skal bidra til å nå det mål vi sammen setter oss.    

Det ble jobbet i grupper og delt i felleskap. Sammenstilt hva som var gjennomgående fellesnevnere for samtlige grupper og knadd en runde i felleskap før grunnlaget var lagt til rette for en siste finpuss.   

Deretter ble det samlet en noe mindre gruppe 27.10.2020, som med et godt grunnlag fra workshopen kunne finpusse litt før ferdigstillelse av en målrettet visjon og gode verdier for klubben vår.

En visjon skal definere hvorfor vi driver med det vi gjør. Se for deg et bilde av den ideelle verden eller situasjon man ønsker å oppnå. Det gir mening og skaper en hensikt med det vi gjør. Og hjelper oss å holde en stødig retning mot felles mål. Kall det gjerne en kompasskurs. En felles posisjon å navigere retning etter ved planlegging, avgjørelser og valg – vår leder stjerne. En visjon er med på å bidra til en ønsket kultur så lenge samtlige utøver adferd og handlinger etter samme visjon.

Hesteglede for alle på alle nivåer.  

Med det mener vi å nå alle som på et eller annet plan utøver noe form for hesteinteresse på alle nivåer. Være seg om du ser på, bidrar som teknisk personell, rir selv, kjører hest, steller hest, satser mot dine mål, rir i worldcup eller OL, utdanner unghester eller gleder deg over tur i skog og mark til hest: Hest som hobby, sport eller jobb. Fellesnevneren er uansett lidenskap og GLEDE med hest.   

Visjon og verdier henger riktig nok litt sammen.

Verdier sier mye om våre holdninger, og det er holdninger som føre oss til adferd og handlinger.

Hver dag gjør vi tusenvis av valg, basert på våre verdier og hvordan vi evt. lar oss påvirke av omverden. Du er med på å skape den verden du lever i og dine omgivelser – ja vi kan strekke den så langt som at det er ditt valg hvilken verden du vil leve i.

Så dvs. klubbens verdigrunnlag er avgjørende for å bygge den kulturen vi ønsker i DOR. Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige i vår identitet og definere hvem vi er og skape ønsket kultur. Det betinger selvfølgelig at klubbens verdier etterleves hver eneste dag av alle involverte. Og følges dette vil det over tid bygges tillitt og trygghet til hvordan vi er, hva vi er en del av og ikke minst vil omverden kunne vite hva de kan forvente av oss. Ideelt sett skal en besøkende kunne referere til hvilke verdier DOR har etter å ha opplevd vårt samvær, være seg som gjest på vår hjemmearena eller når vi er på besøk på bortebane.

Klubbens verdier ligger til grunn for hva vi kan forvente av hverandre som medlemmer i DOR. Å bidrar til å gjøre oss stolte av hvem vi er, og hva vi står for i alt vi gjør!    


Takk til initiativtaker Cathrine Gulhaugen
Innmelding i DOR / medlemskap - informasjon

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 29. Mai 2020

Det er VELDIG VIKTIG at alle gjør rutinen nedenfor for at medlems faktureringen blir korrekt.
Alle klubbens medlemmer bør sjekke medlemskapet sitt i Min Idrett.
Hvis du ikke er registrert på Min Idrett, MÅ du registrere deg.
 

1. Rutine ved ny registrering på Min Idrett (hvis du ikke allerede er registrert):
2. Gå til nettsiden https://minidrett.nif.no/
3. Klikk på linken "ny bruker" øverst til høyre på siden (til venstre for grønn "log-inn knapp")
4. Skriv inn personinformasjon
5. Registrer mobilnummer fra en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoden som sendes på sms.
6. Klikk på fortsett (grønn knapp).
7. Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn).
8. Skriv inn ønsket passord to ganger (minst 8 tegn).
9. Klikk på fortsett (grønn knapp).
10. Skriv inn engangspassord du nå har fått tilsendt på SMS.

Når du er registret på Min Idrett (når du er registret på Min Idrett, men mangler klubbtilhørighet):
1. Klikk på lenken "finn ny klubb".
2. Søk opp Drammen og Omegn Rideklubb.
3. Marker klubben i søkeresultatet.
4. "Kryss av/hak av" av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Klikk deretter på "send søknad".

Når du er registrert med medlemskap i Drammen og Omegn Rideklubb:
1. Sjekk at informasjon om deg er riktig:
    Navn, adresse, fødselsnummer, e-mail adresse og mobil
2. Sjekk opp om tilknytning til annet familiemedlem er registrert.


Har du spørsmål vedrørende medlemskap, ta kontakt med Rill (rill@oleka.no)

Styret i D.O.R. - kontaktinformasjon

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 9. Apr 2018

Oversikt over sammensetning av DORs styre etter årsmøtet 2024

E-mail adresse til Drammen og Omegn Rideklubb: leder@dor.no
Vi ber om at dere bruker denne mail-adr. ved alle henvendelser til klubben/styret


Styrets sammensetning:

Leder: Ole Stokke leder@dor.no

Nestleder: Peder Coucheron Støre pederstore@gmail.com

Styremedlemmer
Ivar Alme regnskap@dor.no   

Anders Hafskjold ahafskjo@online.no

Kristine Hansen rideskolen@drammenrs.no

Martine Eknes Hegna martinehegna@hotmail.com

Varamedlemmer
Anne Cathrine Bugge acbugge@gmail.com
Maria Elvestad maria.elvestad@hotmail.com

 

Sportskomité: sport@dor.no

Hjemmeside/sosiale medier:
Anne Cathrine Bugge (acbugge@gmail.com)

Medlemsansvarlig:
Rill M. Rytter Fjøren (rill@oleka.no)

Organisasjonsdata DOR (fra Nif)
Informasjonsbrosjyre

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 21. Apr 2017


I naturskjønne omgivelser i Lier har Drammen og Omegn Rideklubbs tilhold.

Her finner du rideskole for alle nivåer, terapiridning, hestebutikken Horze, Doffen Kro og restaurantene Sancerre og Violetta. 

.

 


Drammen og Omegn Rideklubb disponerer anlegget som er et av landets flotteste utendørs anlegg. Totalt 15.000 m2 ridebane er fordelt på tre ridehus og fire utendørs ridebaner. 70 hester kan stalles opp fast på anlegget, i tillegg er det gjestestall, vaskespilt, solarium, skrittemaskin og paddocker. Nasjonale og internasjonale stevner arrangeres på anlegget hvert år.Medlemskap

Alle som vil starte konkurranser må være medlem av en klubb tilsluttet Norges Rytterforbund. Rytterlisens er obligatorisk og kan bare løses gjennom en klubb. Rytterlisens kreves også for start i konkurranser på begynnernivå. 

Se nettsiden til Norges Rytterforbund;  www.rytter.no  

Innmeldingsskjema finnes på Drammen og Omegn Rideklubbs hjemmeside www.dor.no 

Fyll ut skjemaet og send det på mail til medlemsansvarlig rill@oleka.no, alternativt kan det leveres til rideskolesjef Kristine. 


Hva koster det?
Medlemskontingent for året 2024:
Senior kr. 600,-
Junior (ut det året du fyller 17 år) kr. 400,-
Familiemedlemskap kr. 900,-
Rideskolerytter kr. 100,-

Hva får du som medlem?

  • Medlemspris på baneleie på klubbens anlegg 
  • Gratis forsikring fram til du er 12 år gjennom Norges Idrettsforbund
  • Anledning til å være med på treninger på anlegget.   Kontakt: eirik@walber.no 
  • Anledning til å utdanne deg som teknisk personell og til å være med på å arrangere stevner. Kontakt leder Ole Stokke på mail: leder@dor.no 
  • Anledning til å delta i klubbmesterskapet og andre klubbaktiviteter. Følg med på klubbens hjemmeside www.dor.no og klubbens Facebook side
  • Klubben støtter konkurranseryttere økonomisk etter retningslinjer vedtatt av styret

Medlemskap er obligatorisk for alle som er fast tilknyttet anlegget.
Dette gjelder:

  • Rideskoleelever (etter gjennomført nybegynnerkurs)
  • Faste oppstallører på anlegget

Hvordan melde seg inn:
1. Gå til nettsiden https://minidrett.nif.no/
 2. Klikk på linken "ny bruker" øverst til høyre for MinIdrett logoen
 3. Skriv inn personinformasjon
 4. Registrer mobilnummer fra en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoden som   

     sendes på sms.
 5. Klikk på fortsett (rød knapp).
 6. Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn).
 7. Skriv inn ønsket passord to ganger (minst 8 tegn).
 8. Klikk på fortsett (grønn knapp).
 9. Skriv inn engangspassord du nå har fått tilsendt på SMS.

Når du er registrert på Min Idrett:
 1. Klikk på lenken "Søk etter klubb".
 2. Skriv Drammen og Omegn Rideklubb.
 3. Klikk på klubbnavnet som kommer opp.
 4. "Kryss av/hak av" av for aktuell gren du vil melde deg inn i og om du er senior, junior, familie eller rideskolerytter. Klikk deretter på "send søknad".

Når du er registrert med medlemskap i Drammen og Omegn Rideklubb:
 1. Sjekk at informasjon om deg er riktig:
     Navn, adresse, fødselsnummer, e-mail adresse og mobil
 2. Sjekk opp om tilknytning til annet familiemedlem er registrert.

(Ved innmelding i november/desember 2022 blir du ikke fakturert for neste år). 


Driften av anlegget

Drammen Ridesenter AS v/Eirik Berentsen drifter anlegget
mer informasjon på deres hjemmeside: www.drammenridesenter.com


Rideskolen

Rideskolen har tilbud til alle, fra tre års alder til pensjonister. Undervisningen deles inn i nybegynner, øvet og viderekommende. 

Vi har åtte shetlandsponnier til de minste og seksten hester til større barn og voksne.

Det vektlegges riktig stell, god håndtering og sikkerhet i all omgang med hest. Vi fremmer trygge ferdigheter og et godt sosialt miljø for barn, ungdom og voksne. Du behøver ikke å kjøpe utstyr for å starte i rideskolen, vi låner ut hjelmer og sikkerhetsvester.

 

Rideskolen tilbyr terapiridning for funksjonshemmede og kurs i sprang og dressur. Vi arrangerer rideskolestevner, rideleir, stellekurs og rideturer. Hestene er godlynte og rolige, og spesielt shetlandsponniene er veldig populære blant de yngste elevene. 


KONTAKT: E-post: rideskolen@drammenrs.no eller sms: 929 72 458 v/Kristine Hansen
Følg også med på vår Facebook sideLITT HISTORIKK

Drammen og Omegn Rideklubb ble stiftet i 1773. Da dannet tolv unge menn fra Bragernes by en ridende eskorte som skulle stå til tjeneste ved kongelig besøk. Eskorten fikk navnet «Det Ridende Grønne Corps». Fra borgergarde ble det etter hvert stiftet en offisiell rideklubb i 1886. 
 DOR var også en av de første klubbene i Norge, til å arrangere et ridestevne, dette fant sted i mars 1917.
 Klubben hadde tilhold i parken i Drammen i et ridehus som ble oppført i 1869. På midten av 1960-tallet flyttet klubben til Linnesvollen i Lier.  

I 1981 arrangerte Drammen og Omegn Rideklubb for første gang nordisk mesterskap i sprangridning. Oppmuntret av suksessen ble ideen om et årlig, internasjonalt sprangstevne på anlegget, lansert.

Norway Grand Prix var født og stevnet har blitt arrangert på Linnesvollen hvert eneste år siden.

I 1983 ble Oslo Spektrum planlagt. Arrangørene bak Norway Grand Prix så en mulighet for internasjonale stevner innendørs, ikke altfor langt unna. Anført av Drammen og Omegn Rideklubb ble Oslo Horse Show en realitet høsten 1991.
Ønsker du medlemskap Drammen og Omegn Rideklubb

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 6. Apr 2016


Har du lyst til å bli medlem av DOR?
Ta kontakt med Rill M. Rytter Fjøren (rill@oleka.no)
Innmeldingsskjema kan lastes ned her

Priser medlemskontingent 2016:
Senior kr 600,-
Junior (ut året du fyller sytten) kr 400,-
Familiemedlemskap kr 900,-


NIF forsikring