Til alle dere som var med og hjalp til under årets Lier Horse Show

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 23. Jun 2024

Drammen og Omegn Rideklubb vil med dette rette en STOR takk, til alle de som var med og hjalp til under årets Lier Horse Show sprang og dressur. 
Frivillighet er noe vi setter meget stor pris på, og det er helt nødvendig for å få til gode stevner. 
Så herved rettes en takk til hver og en av dere, for den innsatsen dere gjorde og hjalp klubben med å arrangere LHS denne helgen.
Klubben vil med dette rette en stor takk til alle som var med og hjalp til under vårt jubileumsstevne: Lier Horse Show.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 26. Jun 2023

D.O.R.s jubileumsstevne Lier Horse Show er over og vi kan se tilbake på fire dager med sol og hyggelig samvær på Linnesvollen.
Klubben er så heldige at vi har hatt super hjelp under stevnet og det skal selvfølgelig rettes en stor! takk til alle de frivillige som har stilt opp på både sprang- og dressurdelen av stevnet.
 Uten dere hadde vi aldri greid å få til et så bra stevne, som vi tillater oss å synes selv at vi har hatt. 

Det er fantastisk å se at det ikke bare rekrutteres til ridning, men også til dugnadsarbeid som f.eks. skrivere, speakere etc. Veldig hyggelig å se at så mange av klubbens yngre medlemmer viste en slik entusiasme som de gjorde på årets LHS!
Men vi skal overhodet ikke glemme alle som har i mange år vært ildsjeler i klubben, og som fortsatt stiller opp på D.O.R.s stevner. I vår klubb er det opptil flere av dem og de settes selvfølgelig også stor pris på.
 
Så fra Drammen og Omegn Rideklubb en STOR TAKK! Dere er gull verd!!!

Litt sosialt samvær etter stevnet må til. Hannah, Ebba, Fanny Kristine, Madeleine, Annabelle, Celine og Ingerid var til stede da bildet ble tatt,. i tillegg deltok Ella, Tilde, Maria Hermine, Olivia, Ziggy med flere fra stallgjengen. (Foto: Kristine Linnea Hansen)


Mange gode plasseringer har det også blitt på klubbens ryttere, både i sprang og dressur, men dette kommer vi tilbake til i et eget innlegg. Bilder fra stevnet vil vi også poste etter hvert (takk til fotografen Kristian for godt samarbeid). 

En takk fra DOR

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 27. Jun 2022

Årets Lier Horse Show er over og Drammen og Omegn Rideklubb vil med dette rette en STOR takk til alle som har stilt opp og hjulpet til: både på LHS sprang og LHS dressur. 
Vi er som alltid meget takknemlige for all frivillighet, og setter stor pris på hver og en av dere. 
Lier Horse Show sprang/dressur 2021 - tusen takk for hjelpen!

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 5. Jul 2021

Nok et Lier Horse Show er avsluttet, det har vært fire fine dager med sprang og dressur på Linnesvollen.
Et stevne «gjør seg ikke selv»: Alle arrangører er avhengig av frivillige som kan stille opp og hjelpe til med både forarbeid, driften av selve stevnet og litt etterarbeid.
DOR har vært heldige, i løpet av årets LHS har vi hatt veldig mange som har stilt opp og jobbet litt dugnad for oss; både DOR-medlemmer og andre.
Dette setter klubben meget stor pris på og vi vil med dette takke ALLE som har hjulpet til under årets Lier Horse Show sprang og dressur.

 
En takk til alle som hjalp til på årets Lier Horse Show dressur

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 12. Jul 2020

Denne helgen ble årets Lier Horse Show dressur arrangert på Linnesvollen. 
.
Drammen og Omegn Rideklubb vil med dette, rette en stor takk for all hjelp vi har fått, slik at vi har kunnet arrangere et hyggelig stevne. Ikke bare var det DOR-medlemmer som stilte opp, vi fikk også meget god hjelp fra andre frivillige. 
Selvfølgelig også en takk til de som stilte opp på dugnaden i forkant av stevnet. 

TUSEN TAKK FOR ALL HJELP, de frivillige er gull verd, og vi er som alltid takknemlige for hjelpen vi har fått.


Drammen og Omegn Rideklubb
v/leder Ole Stokke