Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Viktig informasjon mht medlemskontingent etc.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 2. Des 2019

Klubbens medlemsansvarlige savner fortsatt en god del kontingent fra klubbens medlemmer.
Vi ber våre medlemmer om å sjekke at deres kontingent for inneværende år er betalt, hvis ikke gjør dette snarest.

Skal man starte konkurranser må rytter ha gyldig klubbmedlemskap (dvs betalt sin kontingent) i en klubb tilknyttet NRyF. (Vi viser til KR 1 under avsnitt om rytters plikter §133.3).Har du startet i år og ikke betalt kontingenten, må dette gjøres snarest.

Til våre medlemmer som har endringer i f.eks. telefonnummer, mailadresse, adresse: Dette må dere endre selv på minidrett.no Den enkelte må gjøre dette selv, klubben kan ikke endre din personlige informasjon på minidrett.no.

Ønsker du medlemskap i Drammen og Omegn Rideklubb? Innmelding gjøres her

Informasjon om eventuell endring (bytte) av klubb:
Alle ryttere som ønsker å melde overgang til ny klubb, må fylle ut skjema for klubbovergang, dette finnes i skjemabenken på siden til Norges Rytterforbund (her)
Skjemaet sendes medlemsansvarlige i nåværende klubb. Kontingent og andre utestående fordringer til nåværende klubb må være gjort opp før klubbovergang kan godkjennes.
For mer informasjon om klubbytte se rytter.no (her)

Har du problemer med noe av det ovennevnte, eller spørsmål vedrørende medlemskap etc ta kontakt med Drammen og Omegn Rideklubbs medlemsansvarlige Rill M. Rytter Fjøren på mail rill@oleka.no