Gjelsten Equestrian AS har kjøpt og overtatt bygningene til Drammen og Omegn Rideklubb på Linnesvollen

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 20. Des 2021

I henhold til sak 6 på årsmøtet 15.06.2021 vedtok årsmøtet å selge bygningene på Linnesvollen til Gjelsten Equestrian AS, med forbehold om at Drammen og Omegn Rideklubb (DOR) ikke ble belastet for tidligere mottatte spillemidler på NOK 2.570.000. 

Det ble i august sendt søknad til Det Kongelige Kulturdepartement (KUD), hvor man søkte om dispensasjon fra kravet om å tilbakebetale mottatte spillemidler, siden formålet støtten opprinnelig var gitt til skulle fortsette som før under nytt eierskap. Denne søknaden ble dessverre avslått av KUD, men Gjelsten Equestrian AS har akseptert å øke prisen på bygningsmassen, tilsvarende tidligere mottatte spillemidler. DOR er glad og takknemlig for denne konklusjonen. 

Kjøpekontrakten for bygningene, samt avtale om bruksrett av anlegget for DOR ble signert 10.11.2021. Gjelsten Equestrian AS ble formell eier av bygningene den 15.11.2021. 

Gjelsten Equestrian AS leier ut anlegget til DRS AS. 

Ole Stokke, leder