Hovedtrener

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 4. Jul 2016

Først og fremst vil vi rette en stor takk til Amund for hans innsats og engasjement.
Vi ønsker deg lykke til videre.


Det har blitt stilt mange spørsmål rundt dette med ny hovedtrener ved anlegget på Linnesvollen.
Til opplysning kan vi si at det vil bli muligheter for treninger gjennom sommeren.
Ny hovedtrener vil være på plass høsten 2016.
Spørsmål vedrørende trening kan rettes til Eirik Berentsen
tlf: 47240481 / e-mail: eirik@walber.no