Vi minner om...

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 1. Apr 2023

Båndtvang

Alle hunder, uansett rase, har båndtvang i perioden 1. april til 20. august. Da må hundene være i bånd, forsvarlig inngjerdet eller avstengt. Dette er av hensyn til vilt og husdyr.

I tillegg til ordinær båndtvang (f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august), er det utvidet båndtvang* av hensyn til husdyr i følgende områder:

  • I Vestmarka f.o.m 21. august t.o.m 20. september.
  • I Finnemarka f.o.m 21. august t.o.m 30. september.
  • Hele året i områder der husdyr går på inngjerdet beite. Forskrift for hundehold i Lier

Her finner du oversikt over båndtvangsperioden i de ulike områdene (.pdf)

Det er båndtvang hele året i boligområder, handleområder, parker, kirkegårder, idrettsanlegg og offentlige friområder. Det er båndtvang i alle kommunens lysløyper i tidsrommet de brukes til skigåing.

Hunder har ikke adgang til barnehager eller skolegårder uten avtale mellom hundeeier/-fører og den som er ansvarlig for barnehagen eller skolegården.

Kommunen kan, etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelsene og §4.

(Se også https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/landbrukskontoret/utmark-og-vilt/ for eventuell mer informasjon) 

Vi viser også til §115.7 i vårt eget reglement (KR1): 
Det er båndtvang på hele stevneområdet.