Drammen og Omegn Rideklubb tildelt kr 200 000,- til idrettsmateriell fra Stiftelsen Erik Jølberg.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 14. Jun 2022

Tirsdag 31. mai 2022 hadde leder Ole Stokke sammen med Sverre Engar på hesten Subito, gleden av å møte opp hos TESS på Vitbank for å motta en storslått og kjærkommen gave. 

Klubben ble også i 2021 tildelt kr 175 000,- til treningsmateriell.

DOR har gjennom disse tildelingene blitt gitt mulighet til å tilby medlemmene oppdatert treningsmateriell, og nå nytt idrettsmateriell.   Vi vil få takke Stiftelsen Erik Gjølberg så mye for bidragene.

 

Totalt kom det i 2022 inn 45 søknader og 32 ble innvilget midler. Totalt ble det delt ut drøye 3,7 millioner kroner.