Vi ønsker dere alle en riktig god jul

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 22. Des 2021

JULEN 2021

På vegne av Drammen og Omegn Rideklubbs styre, vil jeg gjerne takke dere alle sammen for godt samarbeid i 2021.  Det har vært nok et utfordrende år med pandemi og alt det har medført. Vi har tross pandemien fått gjennomført mange flotte stevner på Linnesvollen. 

Først og fremst – tusen takk til alle frivillige, som har bidratt med dugnadsinnsats under våre arrangementer/stevner i løpet av året. Denne innsatsen har gjort det mulig å gjennomføre stevnene.

Vi vil også få uttrykke vår hjerteligste takk til våre samarbeidspartnere/ sponsorer.  Uten deres støtte hadde vi ikke kunnet avviklet alle stevnene på Linnesvollen. 

Klubbens hjerteligst takk også til DRS v/Eirik Berentsen for den innsatsen som er nedlagt gjennom året. Den har vært formidabel. 

2021 har også vært spesielt år for DOR når det gjelder anlegget.  Våren 2021 overtok Gjelsten grunnen klubben har festet på Linnesvollen fra Johs. Rasmussen og Frues Legat.  På årsmøtet i sommer ble det vedtatt å overdra anlegget på Linnesvollen til Gjelsten v/Gjelsten Equestrian AS.  Selve overtakelsen fant sted 15. november. (Se egen meddelelse).                        

For 2022 har DOR som mål å arrangere enda bedre stevner, klubbkvelder med forskjellige temaer og ønske nye medlemmer velkommen. Vi vil også legge til rette for å synliggjøre klubben i lokalmiljøet. 

Vår visjon HESTEGLEDE FOR ALLE skal vi å ha i førersetet.              

Vi vil også jobbe for å gi tilbake slik at eksisterende medlemmer skal være stolte av å representere Drammen og Omegn Rideklubb 

Med det ønsker jeg alle sammen en riktig god og fredelig jul og et godt nytt år. 

Julehilsen fra styret i DOR

Ole Stokke
leder