Drammen Ridehus

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 30. Nov 2021

Det første ridehuset i  Drammen lå i Albumgårdens have, som lå like ved Drammens Torv. Dette ridehuset tilhørte den gang; Den Ridende Borggarde, Dette gikk dessverre tapt i bybrannen i 1866, sammen med gardens protokoller og øvrige papirer.
 Et nytt ridehus ble oppført i parken i Drammen i 1869. Prisen på ridehuset var da 4637 specidaler, 4 mark og 4 skilling (dvs. ca. 18.500 kroner, som var et anselig beløp i disse tider).
 

I 1884 ble ridehuset overdratt til A/S Drammen Ridehus.
Ridehuset i parken i Drammen ble oppført i 1869. Det ble revet i 1961 til fordel for bygging av Park Hotell. (Noen år senere, i 1965, fikk Drammen og Omegn Rideklubb tilholdssted på Linnesvollen i Lier).
  

Se mer om ridehuset i boken Drammensryttere gjennom 225 år (skrevet av Per Otto Borgen): Side 48/49/50

(Bilder fra digitalarkivet.no / DT&BB)