Styret i D.O.R. - kontaktinformasjon

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 9. Apr 2018

Oversikt over sammensetning av DORs styre etter årsmøtet 2024

E-mail adresse til Drammen og Omegn Rideklubb: leder@dor.no
Vi ber om at dere bruker denne mail-adr. ved alle henvendelser til klubben/styret


Styrets sammensetning:

Leder: Ole Stokke leder@dor.no

Nestleder: Peder Coucheron Støre pederstore@gmail.com

Styremedlemmer
Ivar Alme regnskap@dor.no   

Anders Hafskjold ahafskjo@online.no

Kristine Hansen rideskolen@drammenrs.no

Martine Eknes Hegna martinehegna@hotmail.com

Varamedlemmer
Anne Cathrine Bugge acbugge@gmail.com
Maria Elvestad maria.elvestad@hotmail.com

 

Sportskomité: sport@dor.no

Hjemmeside/sosiale medier:
Anne Cathrine Bugge (acbugge@gmail.com)

Medlemsansvarlig:
Rill M. Rytter Fjøren (rill@oleka.no)

Organisasjonsdata DOR (fra Nif)