Årsmøte 1/3-2017 saksliste

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 11. Feb 2017

6-1976--DOR_logo.png

Årsmøte 2017

Doffen,Linnesvollen, onsdag 1. mars Kl. 19:00

Saksliste

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle årsberetningen.

5.Behandle regnskap i revidert stand.

6.Behandle innkomne forslag og saker.

7.Fastsette kontingent for 2018. Styret forslår uendret kontingent.

8.Behandle budsjett.

9.Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder (velges hver for seg)
b) 4 styremedlemmer (velges samlet) og 2 varamedlemmer (velges samlet)
c) To revisorer
d) Representanter til idrettstinget og NRYFs ting. Styret kan gis fullmakt til å oppnevne disse.
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer samt 1 varamedlem.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 23.februar
(helst pr e-mail)


Vi oppfordrer alle stemmeberettigede medlemmer til å møte.
Se forøvrig lover for Drammen og Omegn Rideklubb.