Stevnenytt 5/2024

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 27. Feb 2024

Vi ser med glede tilbake på en fantastisk stevnehelg for klubbens ryttere, både på nasjonale og internasjonale stevner. 
Ikke bare er det de mer rutinerte ryttere som har levert, men vi ser også en jevn og meget god fremgang hos klubbens yngre både på sprang- og dressurbanene. 
Vi i D.O.R. tar av oss hatten og gleder oss med dere: flotte representanter både for klubben og Norge! 
 
I USA (Thermal) vant Ingrid Gjelsten / VDL Edgar M 1,50m (GP) lørdag. Samme dag tok hun seieren i 1,35m med Derrick. 
På Grenlands L-stevne vant Bertine Hagen Berentsen og Burnbrae Jack MB, disse to tok også seieren i MA lørdag. Med JJ Casiska vant Bertine søndagens 1,10m. 
Amalie Margrethe Rieber-Mohn / Mayfield Welfenkrone vant både MB og MA søndag. 
Søndagens MB+5 ble vunnet av Linnèa Paulsen / CC Sergeant. 
På BRyK vintercup dressur i regi av Sigdal og Rosthaug vant Emmeline Adelèn Oldfield Rødfjell / Eponas Talisman LC:2 (vintercupklasse ponni).
I Göteborg tok Johan-Sebastian Gulliksen og Equine America Harwich VDL   en sterk 7.plass i Longines FEI Jumping World Cup Class (1,60m) søndag.
 

Øvrige resultater
Thermal USA
Ingrid Gjelsten
Nevado de Toluca 11.pr. 1,50m, 3.pr. 1,45m
I Know 4.pr. 1,45m

Grenland
Bertine Hagen Berentsen / Burnbrae Jack 2.pr. MA
Hedda Hagen Berentsen / Avanti Undercover W 3.pr. 1,20m, 4.pr. 1,25m
Thea Hasseldokk Falch-Nevland / Carnhill Bertas Lad 2.pr. LB, 2.pr. LA

Göteborg
Geir Gulliksen /  Oh la la van Overis to 12.pr. i 1,45m-klasser
Johan-Sebastian Gulliksen
 Rose Of Ballmore 9.pr. 1,30m, 3.pr. 1,35m
 Lolita Es 8.pr. 1,45m

Mediterranean Equestrian Tour uke 3
Marit Haarr Skollerud Cox 
Pia – Lotta Van’T Roosakker 9.pr. 1,35m, 6. og12.pr. i 1,40m-klasser
Kryptonite van den Hoek 14.pr. 1,40m 
Jenny Krogsæter
Laganixx 11.pr. 1,35m
Laurier 16.pr. 1,40m
Hipster SV 15.pr. 1,45m

Andalucia Sunshine Tour uke 3
Emma Tallulah Behn / Fetoucha 4.pr. 1,25m
Victoria Gulliksen

Comme Dance Ed Z 4.pr. 1,25, 3.pr. 1,25m 
Nazaire vd Watermolen 9.pr. 1,30m 
Feria de la Perriere 11.pr. 1,35m

GRATULERER ALLE SAMMEN VI ER STOLTE AV DERE!

 


World of Showjumping  25.februar

Hestesport.no  24/2  25/2  25/2  26/2

Resultatlister:
Thermal USA
Grenland 
Sigdal/Rosthaug
Göteborg
Mediterranean Equestrian Tour uke 3
Andalucia Sunshine Tour uke 3
Stevnenytt 4/2024

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 22. Feb 2024

Nok en stevnehelg er avsluttet. Mange av klubbens ryttere har stilt til start både i nasjonale og internasjonale konkurranser i helgen. Nok en gang gleder vi i D.O.R. oss med dem, over meget gode resultater!  
 
I Spania, uke 2 av Mediterranean Equestrian Tour vant Jenny Krogsæter / Elite van de Kasteeldreef 135m onsdag. 
På L-stevnet i regi av Grenland Ryttersportsklubb ble det seier i fredagens 1,20m for Hedda Hagen Berentsen / Avanti Undercover W. 
Samme dag ble vinner av LA Linnèa Paulsen / CC Sergeant.
Lørdag vant Amalie Margrethe Rieber-Mohn / Mayfield Welfenkrone MB+5. 
1,10m klassen søndag ble vunnet av Celine Eknes Hegna / Portobello Road L. 
 

Øvrige resultater
Mediterranean Equestrian Tour Spania uke 2
Marit Haarr Skollerud Cox
Criquet de I’Isle 14.pr. 1,45m
Pia – Lotta Van’T Roosakker 9.pr. 1,40m
Iron Wish Dh Z 17.pr. 1,30m
Jenny Krogsæter
Elite van de Kasteeldreef Z 2.pr. 1,35m  
Historie du Park 3.pr. 1,35m 
Agalie van het Wimpelhof Z 5.pr. 1,35m  
Quervoise Ste Hermelle 8.pr. 1,35m, 21.pr. 1,40m
Hipster SV 17.pr. 1,35m. 18.pr. 1,45m
Laganixx 10. og 11.pr. 1,40m-klasser

Grenland
Bertine Hagen Berentsen
Burnbrae Jack 2.pr. MB 
JJ Casiska 6. og 10.pr. 1,10m-klasser
Hedda Hagen Berentsen 
Avanti Undercover W 4.pr. 1,10m 
Lord Van De Groenendijk 8.pr. 1,20m
Julie Bergem / Bull’s Supertramp 2.pr. 1,20m
Marie Gulliksen / Hvedholms Santos 2.pr. LB, 2.pr. LA  
Celine Eknes Hegna
H Day van Bareelhof Z 13.pr. 1,10m
Portobello Road L 3.pr. 1,10m
Martine Eknes Hegna / Isabelle 111 12.pr. 1,10m
Philippa Porskrog Heiestad / Nildans 6.pr. 1,10m
Julie Skuterud Jensen / Quidel 15.pr. 1,10m
Kaja Stenslet Johansen / WSF Hallo Vancouver 11.pr. 1,10m
Linnèa Paulsen / Hummels Hakuna Matata 2.pr. LA  
Amalie Margrethe Rieber-Mohn / Diarado’s Diva 18.pr. 1,10m, 17.pr. 1,15m, 14.pr. 1,20m
Marianne Hoff Schage
Lejantien De Muze 11.pr. 1,10m, 13.pr. 1,20m
Flying Seahorse 13.pr. 1,10m
Ina Wilsbeck Zimowski / Loniki 15.pr. 1,20m

Sunshine Tour Spania uke 2
Emma Tallulah Behn 
Fetoucha 4. og 14.pr. 1,20m-klasser
Power Girl vd Heffinck 8.pr. 1,30m
Victoria Gulliksen
Nazaire vd Watermolen 6.pr. 1,15m   
Rambo van ‘t Zorgvliet 13.pr. 1,30m   
Comme Dance Ee Z 17.pr. 1,20m   
Equine America Papa Roach 18.pr. 1,50m

Thermal USA
Ingrid Gjelsten
VDL Edgar M 3.pr. 1,40m, 8.pr. 1,50m, 6.pr. 1,50m
Derrick 121 9.pr. 1,30m
I Know 10.pr. 1,40m
Nevado de Toluca 4.pr. 1,45m

Neumünster Tyskland
Erik Preben Strand / Indoletto 13.pr. 1,45m

 

Resultater
Mediterranean Equestrian Tour    Grenland   Sunshine Tour    Thermal   Neumünster

 

Gratulerer alle sammen, men en meget vellykket konkurransehelg og vi ønsker dere lykke til videre.  
Innkalling til årsmøte - Drammen og Omegn Rideklubb - vedlagt årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 18. Feb 2024

Innkalling til årsmøtet 2024. 
Onsdag 20. mars kl. 19:00 - Violetta, Linnesvollen


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
     protokollen.

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetningen.

5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 
    kontrollutvalgets beretning

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent 

Forslag til Årsmøtet fra styret: 

Medlemskontingent for 2025 beholdes uendret.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9Foreta følgende valg:

Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.   
Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.                                                             
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.                                                      
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.                          
Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag  6. mars 2024. 

Forslag sendes leder@dor.no merkes med «Årsmøte 2024».

Lier, 18. februar 2024
Ole Stokke, Leder


Innkalling - nedlastbar
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20. mars 2024.pdf

årsberetning_2023_sign.pdf

regnskap_23_sign.pdf

Budsjett_2024.pdf

Valgkomitéinnstilling 2024 .pdf
Stevnenytt 3/2024

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 15. Feb 2024

I skrivende stund, runder vi midten av februar måned. Det er litt roligere på stevnefronten her hjemme, men klubben har hatt ryttere til start på de utenlandske konkurransebaner. 

Riesenbeck (Tyskland)
Johan-Sebastian Gulliksen
Lolita ES 14.pr. 1,40m
Rose of Ballmore 3.pr. 1,25m, 16.pr. 1,30m 
Julie Askim Petersen / Coachella DC Z 9.pr. 1,25m

Andalucia Sunshine Tour (Spania)
Victoria Gulliksen 
Nazaire vd Watermolen 12.pr. 1,15m, 11.pr. 1,20m
Equine America Papa Roach 14.pr. 1,50m, 7.pr. 1,50m
Rambo van ‘t Zorgvliet 19.pr.1.30m  

Mediterranean Equestrian Tour (Spania)
Marit Haarr Skollerud Cox
Criquet de I’Isle 13.pr. 1,30m, 5.pr. 1,30m
Katania 11.pr. 1,40m
Pia – Lotta Van’T Roosakker 11.pr. 1,40m
Jenny Krogsæter 
Hipster 16.pr. 1,40m
Quervoise Ste Hermelle 13.pr. 1,35m, 11.pr. 1,30m
Kwik Tweet 5.pr. 1,45m
Laganixx 12.pr. 1,40m

Vi er, som alltid før, stolte av klubbens ryttere som er ute og representerer Norge. 
Gratulerer med bra innsats og D.O.R. ønsker dere lykke til videre. 

  

 

Resultater: 
Riesenbeck
Spania (Sunshine Tour)
Spania (Mediterranean Equestrian Tour)
D.O.R. retter herved en stor takk til samtlige som var med å hjelpe til under helgens BRyK vintercup dressur.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 6. Feb 2024

Frivillighet er et must for alle stevnearrangører, og vi er meget fornøyde med samtlige; både egne klubbmedlemmer og andre som stilte opp.  

Starten på februar måned kom med snø og holke, men stevnet ble, takke være velvillige sjeler likevel arrangert. 
Det ble både brøytet, måket snø, flyttet skillevegger i ridehus og testet høyttaler/mikrofon. 

Å arrangere dressurstevne uten rail, viser seg å være uproblematisk (railen lå dekket av snø og is). 

En enkel VIPPS-café i Doffen ble med selvbetjening , noe som fungerte bra ifølge stevneleder. 

Steward med godt humør var også å se på stevneplassens oppvarmingsbane. Ingar er en bra mann å ha, og han fikk sågar en skrytemail fra en meget fornøyd rytter. 

Kort oppsummert fra stevneleder ble BRyK vintercup dressur arrangert knirkefritt. Vi håper også på, når vinteren slipper taket, at vi får flere startende på neste dressurstevne i regi av D.O.R. 

Bilder fra helgens vintercup-stevne finner du her
Stevnenytt 2/2024

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 5. Feb 2024

I vinter Norge er det gryende stevneaktivitet, flere av klubbens ryttere har vært i aksjon i løpet av helgen; både på dressur- og sprangstevne. 

På D-stevnet sprang i regi av Jarlsberg og Melsom vant Olivia Isabel Fuchs / Little Ms. Zippey 1.pr. LB søndag

Øvrige resultater
D.O.R. BRyK vintercup dressur
2.pr. LC:3 Emmeline Adelèn Oldfield Rødfjell / Eponas Talisman

Jarlsberg og Melsom
Bertine Hagen Berentsen / JJ Casiska 3.pr. 1,20m
Julie Bergem / Bull’s Supertramp 8.pr. 1,10m
Juliette Louise Frodesen Cudmore / Killerisk Harper Lee 8.pr. 1m
Thea Hasseldokk Falch-Nevland / Carnhill Bertas Lad 2.pr. 0,90m feil/stil
Ella Sveia Gundersen / Ganty Pearl 5.pr. LC feil/stil, 2.pr. LC 
Cathrine Jerring / Carnhill Bertas Lad 3.pr. 0,80m feil/stil
Ida Fossli Løfsnæs / Elle Stutteri B’s Cloudy 3.pr. 0,90m feil/stil
Hanna Olivia Andrea Nilsson 
Meant To Be 2.pr. 1,10m
Macho Espirit 13.pr. 1,10m
Linnèa Paulsen 
Hummels Hakuna Matata 2.pr. LB feil/stil
CC Sergeant 6.pr. 0,90m feil/stil
Marianne Hoff Schage / Framboise Batilly 9.pr. 1m 
Ina Wilsbeck Zimowski / Loniki 10.pr. 1,10m


Vi gratulerer med fin innsats på helgens stevner. Klubben skal selvfølgelig fortsette å følge med på dere og ønsker alle lykke til videre. 


 

Resultater
D.O.R.  Jarlsberg og Melsom