Klare for verdenscup finalen

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 26. Feb 2023

De er klare for verdenscup finalen Victoria Gulliksen og Equine America Papa Roach 
Vi gratulerer og gleder oss med Victoria. Dette er stort. 
Victoria er tredje norske rytter, og første norske kvinne som har kvalifisert seg til finale i verdenscupens historie siden starten i 1978.
Finalen går i Omaha, Nebraska, USA, den 6. til den 9. april.
Foto: Helene Gjerde Aamdal
5/2023 Stevnenytt

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 24. Feb 2023

En stevnehelg er avsluttet og en ny har startet.
Under årets finale i BRyK vintercup sprang (arrangert av HRRK) gjorde klubbens yngre ryttere det meget bra i de individuelle klasser og det ble også gode sammenlagt-resultater. 

Vinner sammenlagt BRyK vintercup 90cm ble Twiggy Josefine Aas Sander og hennes Zero Blue.


Seirende ut i lørdagens LB feil/stil ble Bertine Hagen Berentsen og Soxs Pocket Rocket.

Vinner av LC feil/stil lørdag ble Thea Hasseldokk Falch-Nevland / Little Mags

MB lørdag ble vunnet av Amalie Margrethe Rieber-Mohn / Mayfield Welfenkrone

Vinner av søndagens 1.05m på stevnet til Jarlsberg og Melsom ble Celine Eknes Hegna og Portobello Road L.


2.plass sammenlagt BRyK vintercup LA ponni: Linnèa Paulsen / Kuli’s Maybe Magic
2.plass sammenlagt BRyK vintercup LC ponni: Thea Hasseldokk Falch-Nevland / Little Mags
2.plass sammenlagt BRyK vintercup 80cm Emily Sophia Fuchs / Clipper

(Foto: BRyK)

Øvrige resultater
Hønefoss
Bertine Hagen Berentsen
Soxs Pocket Rocket 2.pr. LC feil/stil
Burnbrae Jack 2.pr. MB
Olivia Isabel Fuchs / Caminas Royal Pride 2.pr. LC feil/stil
Amalie Margrethe Rieber-Mohn / Diarado’s Diva 5.pr. 1,10m

Sentower Park Belgia
Marit Haarr Skollerud Cox / Ovito van de Looise Heide 8.pr.1,40m

Mediterranean Equestrian Tour uke 2 Spania
Jenny Krogsæter
Quando Vd Bisschop 7.pr. 1,35m
Quibelle Vd Bisschop 4.pr. 1,35m
Dubai de Riverland 16.pr. 1,40m, 5.pr. 1,40m
Caluna de Berlo Z 5.pr. 1,40m, 4.pr. 1,30m
Pella Horta 15.pr. 1,40m
Line Karlsen Raaholt
Cornetta PS 10.pr. 1,35m
Clooney II 3.pr. 1,40m

Sunshine Tour Spania
Victoria Gulliksen
Kaline De Fremis 11.pr. 1,30m (7-års klasse)
Equine America Grandino H 14.pr. 1,40m, 12.pr. 1,45m
Thuur Z 13.pr. 1,35m, 9.pr. 1,50m
Exquise Lulu 7.pr. 1,45m
Hannah Marie Rogne
Diamant de Revel II 17.pr. 1,20m, 14.pr. 1,25m
Cassius 12.pr. 1,30m

Jarlsberg/Melsom
Andrea Louise Tangeraas Blom / Chameo 6.pr. 1,15m
Celine Eknes Hegna / Portobello Road L 2.pr. 1,10m

Arendal og Grimstad
Martine Eknes Hegna
Zoraya 7 3.pr. 1,15m
Iniesta 4.pr. 1,30m

Vi gratulerer dere alle med flott innsats i konkurranser både i inn- og utland. Det er fortsatt en udelt glede å følge med på resultatene til klubbens ryttere. 
Lykke til videre! 
Se også hestesport.no 18/2   19/2   19/2
Innkalling til årsmøte i Drammen og Omegn Rideklubb

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 19. Feb 2023

Innkalling til årsmøtet 2023
Tirsdag 21. mars 2023 kl. 19:00 på Linnesvollen


Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetningen. 

5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning samt kontrollutvalgets beretning.

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent
    Forslag til årsmøtet fra styret: 
    medlemskontingent for 2024 beholdes uendret. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Foreta følgende valg: 
    Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
    Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi
    styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
    Valgkomite med leder 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
    Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

    Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
    Deretter velges varamedlemmer samlet. Der det velges flere varamedlemmer, skal det velges 
    1.varamedlem og 2.varamedlem osv. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen tirsdag 7.mars 2023
Forslag sendes leder@dor.no merkes med "Årsmøte 2023". 


Lier 19. februar 2023
Ole Stokke
Leder


Årsmøteinnkalling kan også lastes ned:
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 21. mars 2023.docx  

Årsberetning i sin helhet kan leses nedenfor - se for øvrig vedlagte dokumenter
Årsberetning 2022 DOR .pdf
Resultat_2022_årsmøte.pdf
Noter til årsregnskapet_2022.pdf
Balanse_2022_årsmøte.pdf
Budsjett_2023.pdf
Valgkomiteens innstilling 2023.pdf
kontrollutvalg_beretn_2022.pdf


ÅRSBERETNING 2022 - DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB


Styret har hatt følgende sammensetning:

LederOle Stokke
NestlederAnders Hafskjold
Styremedlem/kassererIvar Alme
StyremedlemLinda Grøttland
StyremedlemSolveig Gjelsten
Styremedlem Sosiale medier/web ansvarligAnne Cathrine Bugge
VaramedlemMerete K. Kristiansen (til 4.desember 2022)
VaramedlemMartine Eknes Hegna


KontrollutvalgSverre Engar
KontrollutvalgØystein Arnesen
Kontrollutvalg varaGreta Gran


ValgkomiteJulie Bergem (leder)

Cathrine Aas

Bernt Otto Hauglin

Astrid Pedersen (vara)

Klubben hadde pr. 31.12.2022 totalt 452 medlemmer, 397 kvinner hvorav 169 jenter under 19 år og 55 menn hvorav 11 gutter under 19 år. Vi har 6 æresmedlemmer, 2 kvinner og 4 menn. Medlemsregistrering har fortsatt fokus. Det har i løpet av året vært foretatt betydelig opprydning i medlemsmassen. Medlemmer strykes og føres inn umiddelbart etter at beskjed er gitt.

Alle faste rideskoleelever på øvede kurs er forpliktet til å være medlem i DOR. Det er et misforhold mellom elever i rideskolen og antall unge registrerte medlemmer. Dette følges opp videre i 2023.

Medlemskontingenten har for 2022 vært:
Kr.600- for senior
Kr.400- for junior
Kr.900- for familiemedlemskap
Kr.250,- for terapiryttere
Kr. 100,- for Rideskoleryttere (fra desember 2022

I 2022 har har vi på Linnesvollen i tillegg til rideskolestevnene avviklet 12 stevner på alle nivåer i regi av DOR/DRS, 10 sprang og 2 dressurstevner.

Klubben har også i 2022 hatt glede av gode bidrag fra våre samarbeidspartnere. Klubbens hjertligste takk for deres støtte. Dette har gjort av vi har sunn økonomi i våre stevner. Sponsorjobben administres av Solveig Gjelsten.

På anlegget har Gjelsten Equestrian AS utført en meget stor oppgradering av «gamle Kingsland Arena med oppvarming høsten 2022. Skal være klart til Spring Tour 2023.

Klubben takker hjerteligst for alle bidrag i 2022 listet opp nedenfor.
Klubben har for 2022 mottatt kr 200 000,- fra Stiftelsen Erik Jølberg - TESS som støtte til idrettsmateriell. Beløpet er avsatt for bruk i 2023.
Klubben mottok i juni 2022 et tilsagn på kr 200 000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til idrettsutstyr.
Klubben mottok kr 10 000,- fra Sparebank1 Sør Øst til breddemidler.
Norway Grand Prix mottok kr 100 000,- fra Viken Fylkeskommune – tilskudd.

2 klubbkvelder er avholdt i 2022, Hallowen verksted i november og juleverksted i forkant av rideskolens juleshow 10. desember. Meget vellykket med stor deltagelse. Merete og Linda stod for disse i samarbeide med rideskolen. Nye kvelder er planlagt i 2023.

Det har i kalenderåret 2022 vært avholdt 11 styremøter og 75 saker er behandlet.

Anne Cathrine Bugge og Ole Stokke representerte klubben på BRyKs kretsting 16. mars 2022.

I 2023 er DOR 250 år. Egen redaksjonskomite er nedsatt for produskjon av jubileumsskrift.
Jubilumstevnet blir Lier Horse Show 2023 22.-25. juni.
Jubileet vil også bli markert med en sammenkomst medio september med inviterte gjester. Alle bidrag vil bli tatt vel imot av Jubileumskomiteen ved leder på leder@dor.no.

ØKONOMI

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et overskudd på kr 581.796,82, -. Regnskapsåret er det første uten inntekter/kostnader knyttet til anlegget på Linnesvollen.

Stevneaktiviteten har gått som normalt gjennom året, men vi ser lavere deltagelse enn før korona og de restriksjoner denne medførte.

Bingo og Grasrotandelen (Norsk Tipping) er fortsatt viktige inntektskilder for DOR, med totalt 222.211,- i 2022. For å registrere seg som Grasrotgiver finnes det link på klubbens hjemmeside dor.no. Aktuelt org. nr. 970 022 295. Det er gratis – gir kun inntekter til klubben.

Styrer regner med at 2023 vil være et normalår økonomisk og aktivitetsmessig. Det er ikke budsjettert med gaver fra forskjellige institusjoner, selv om leder har hatt stor suksess med «å håve inn» midler de seneste årene.

Forberedelsene til klubbens 250-års jubileum er godt i gang. Styret er innstilt på å gjennomføre en verdig markering på flere måter og er innstilt på at det kommer til å koste, og budsjetterer tilsvarende. Det arbeides med potensielle sposorer og andre bidragsytere, men ikke noe er i boks i skrivende stund.

Det er ikke belastet lønn eller honorarer til styret i regnskapsåret.

Klubbens likviditet er pr. 31.12.2022 er fortsatt solid. Vi viser for øvrig til regnskapet med noter.

KOMMUNIKASJON /SOSIALE MEDIER og HISTORISK ARKIV

For å få til en så god som mulig kommunikasjon og informasjonsflyt mellom klubb/styre/medlemmer, benytter klubben seg av både hjemmeside og sosiale medier. Klubbens hjemmeside (www.dor.no) er fortsatt hovedkilden for informasjon utad, men Instagram og Facebook brukes også aktivt i kommunikasjon/informasjon. Klubbens historiske arkiv (lastes opp til en konto på «Flickr»), oppdateres fortløpende. Dette er en kilde til historikken til DOR (som er meget omfattende) både for nye og gamle medlemmer av klubben. Vi fortsetter vår intensjon med å drifte alle klubbens offisielle sider/profiler på sosiale medier på en så profesjonell måte som mulig. Hjemmeside/Facebook/Instagram/historisk arkiv driftes fortsatt av D.O.R.s «hjemmesideredaktør». Tilbakemeldinger på både hjemmeside/sosiale medier/historisk arkiv og H.E.S.T. gjør at vi fortsetter slik det er pr i dag, men holder oss oppdatert om eventuelle nye «kommunikasjonsområder».
Hjemmeside: www.dor.no
Facebook: https://www.facebook.com/drammenogomegnrideklubb/
Instagram: https://www.instagram.com/drammenogomegnrideklubb/
Klubbens arkiv (historie): https://www.flickr.com/photos/drammen_og_omegn_rideklubb/collections

D.O.R.s visjoner og verdier (H.E.S.T.) http://www.dor.no/blog/post/166576/dor---var-visjon-og-vare-verdier?ispage=true

SPORT

2022 har vært et innholdsrikt sportslig år på Linnesvollen med mye aktivitet. Året begynte med vintercup i både sprang og dressur. Dette er viktige stevner for rekrutteringen til sporten og det var derfor veldig gledelig å se så mange startende, særlig i ponniklassene. I april ble det arrangert FERD rideskolecup på anlegget med finale under Drammen Grand Prix i juni. I finalen ble DOR sterkt representert av Karoline Kvalbein Lerbrekk og Sander Nås Sønsterud. I juni ble også tradisjonsrike Lier Horse Show arrangert med klasser i både sprang og dressur. Dette ble igjen et vellykket stevne. Utover høsten ble Drammen Derby arrangert i sprang med klasser for både ponni og hest. Sesongen for DOR som stevnearrangør ble avsluttet med vintercup i sprang i slutten av oktober. Planen var igjen å få til et nytt Klubbenes mesterskap i samarbeid med naboklubben DRAM, men dette lot seg dessverre heller ikke gjennomføre i 2022.

Anlegget på Linnesvollen har i tillegg vært vertskap for tre helger med Drammen Spring Tour, nasjonshopping under Norway Grand Prix, Landsmesterskap for både ponni og hest i sprang, samt Baltic cup.

Vi har også arrangert weekendkurs i sprang med Jacob Hellstrøm med to treninger og felles lunsj. Dette ble nok en gang svært godt mottatt av klubbens ryttere og vi planlegger å få til to lignende arrangementer i 2023.
Tusen takk til dere som har stilt opp for klubben som sponsorer, stevneledere, i sekretariatet, i dommertårnet, banebyggere og banemannskap, sponsorskaffer og alle andre medhjelpere. Uten deres hjelp hadde vi ikke klart å arrangere gode stevner i året som har gått!

DOR-resultater mesterskap mm i 2022:
Sølvmedalje lag-NM sprang Julie Askim Petersen / Billy Tiara Madison Granlund / Clara Alfarvad Z Karoline Lien / Capri Sun Julie Bergem / Haas de la Noyelle (lagleder)
Kretsmestre lag dressur senior Lise Qviller Halvorsen / Brenhinol (N) Empress Susanne Hjerpeland / Engas Donna Lucia Ingrid Margrethe Falch-Jacobsen / Engas Maxmanus (PS! Det står feil rytter i result.listen. Leah Nyrud står i stedet for Lise Q.Halvorsen)
 Sølv KM dressur senior Susanne Hjerpeland / Engas Donna Lucia
Breeders 2022 2.plass sammenlagt i Breeders for 5-års hester: Tina Wang Simensen / Spirit of Norway 2.plass sammenlagt Breeders Open (7-års hester): Karoline Lien / Capri Sun 3.plass sammenlagt
Breeders Open (7-års hester): Martine Eknes Hegna / Iniesta
Vinner av Finalen TopSpec Cup ponni kategori 1/2: Linnea Paulsen / Kuli's Maybe Magic.

Oversikt over teknisk personell i DOR 2022
Ivar Alme SD3/KL
Anders Hafskjold SBB3/FEI level 3/KL
Anne Cathrine Bugge SD3/FEI Level 1
Eirik Berentsen SB1
Sharon Lauritzen SB1
Melinda Elise Gramdal SD1
Tonje Nielsen SSD
Toril Hemmingby SSD
Ole Stokke SBB3/FEI Level 2/KL

DOR trenger fortsatt å rekruttere teknisk personell, så vi ønsker å sende flere på kurs i 2023.

RIDESKOLEN 2022

2022 har vært et innholdsrikt år.
Januar – Rideskolen startet opp Mor-datter dag 15.januar. Weekendkurs 22-23.januar
Instruktører: Kristine, Alexandra, Kaja, Sharon, Ellen
Februar – Runderidning 6.februar, rideskolestevne 12.februar, hentet ny shettis(Irina aka Tina) til rideskolen 18.februar. weekendkurs 19-20.februar, Stellekurs og runderidning 20.februar, Hammer og Rapunsel pensjoneres og flytter til Renskaug vertsgård.
Mars – Kjeppheststevne 3.mars, rideskolestevne 12.mars, weekendkurs 26-27.mars,
April – Far og sønn/datter dag 2.april, grønt kort kurs 06.april, påskeleir 09-13.april, kvalifiseringsstevne til FERD rideskolecup 23.april,
Mai – Kjeppheststevne 14.mai, shettisen Havana fødte hoppeføllet Vaiana 14.mai, rideskolestevne 28.mai,
Juni – Weekendkurs 4-5.juni, sommeravslutning for rideskolen 17.juni med grilling, rebusløp osv. FERD rideskolecup finale 18.juni med fantastiske skolehester som tar alle de spente rytterne med rundt. SOMMERLEIR uke 26 og 27. 40 deltakere hver uke.
Juli – Sommerferie. Runderidning 27.juli. DUGNAD i paddocken til rideskolehestene 31.juli.
August – Sommerleir uke 31 og 32. Runderidning 14.august. Oppstart rideskolen 15.august. Dugnad med vask av rideskolestallen 20.august.
September – Programridning 3.september. Shettis meet and greet 4.september, rideskolestevne 10.september, runderidning 11.september, weekendkurs 17-18.september, weekendkurs 24-25.september.
Oktober – Mor og datter/sønn dag 1.oktober, rideskolestevne 08.oktober, Halloweenkveld 26.oktober, Halloweenstevne 31.oktober.
November – Programridning 5.november, Shettis meet and greet 5.november, runderidning 20.oktober, Rideskolekonferansen 19.november, weekendkurs 26-27.november, kjepphesttrening 27.november.
Desember – Juleverksted 7.desember, Juleshow 10.desember, Rideskolestevne 17.desember, romjulskurs 26-29.desember.

Instruktører: Kristine, Sharon, Helle, Alexandra, Hannah, Ellen, Therese, Tilde

Ellen Roseth har fortsatt ansvaret for terapiridning. Vi har også økt aktiviteten på sosiale medier. Facebook, Instagram spesielt. Også noe på Snapchat og Tiktok. Det vektlegges godt og hyggelig miljø i rideskolen. Et inkluderende miljø for alle. Vi har knøtteridning for de yngste fra 3 år. En del voksenkurs og terapiridning hvor vi finner den eldste på 76 år.

Tilbudet dekker alle aldere relatert til ulike kurs. Fra nybegynner til videregående elever.

Det er en fin ungdomsgjeng i stallen som via LAM midler får opplæring relatert til inkludering og hjelpefunksjon for mennesker med fysiske eller psykiske hjelpebehov. Antall elever i rideskolen ligger jevnt på 450. Dette er vi meget fornøyd med. Vi sikter mot ca 500 elever på ukentlig basis fra sommeren 2023 og utover. Rekrutering til sporten fra rideskolen satser vi også på, ønsket er at det vil være minst 2-4 fra rideskolen som kjøper egen ponni/hest hvert år. Flere ungdoms -og videregående skoler sender med jevne mellomrom elever til oss for å ha praksis. Helt fra Bergen får vi alltid 2-3 elever som tilbringer praksisen sin på DRS hvert halvår 2-3 uker av gangen. Håper det vil «avle» fremtidige lærlinger/ridelærere/ryttere.


Lier 10. mars 2023

Ole Stokke, sign
Leder DOR

4/2023 Stevnenytt

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 13. Feb 2023

Vi runder snart midten av februar måned. Klubbens ryttere er deltakende på stevner både i inn- og utland: og det heller ikke foruten gode plasseringer, som gleder oss stort.
 
Grenland Ryttersportsklubb arrangerte L-stevne sprang for hest og ponni sist helg, og det ble et meget godt stevne for Linnèa Paulsen og hennes Kuli’s Maybe Magic med seier i både LA og MB fredag samt seier i MB søndag.
 
Øvrige resultater
Wellington (USA):
Johan-Sebastian Gulliksen
 Mylord Myles 5.pr. 1,45m, 7.pr. 1,40m
 Equine America It’s Me des Saules 17.pr. 1,45m, 7.pr. 1,45m

Mediterranean Equestrian Tour (Spania) Uke 1
Jenny Krogsæter
Quibelle Vd Bisschop feilfri bed A 1,35m torsdag (delt 1)
Quando Vd Bisschop 2.pr. 1,35m (7-års)
Hipster SV 12.pr. 1,35m (7-års)
Calund de Berlo Z 3.pr. 1,30m
K&T Geromino 3.pr. 1,40m
Dubai de Riverland 4.pr. 1,40m
Line Karlsen Raaholt
Clooney II 5.pr. 1,40m
Cornetta PS 11.pr. 1,40m, 10.pr. 1,40m

Sunshine Tour (Spania)
Victoria Gulliksen
Exquise Lulu 6.pr. 1,40m, 16.pr. 1,45m
Thuur Z 12.pr. 1,45m, 3.pr. 1,45m
Hannah Marie Rogne
Cassius 14.pr. 1,20m
Late Night S 16.pr. 1,25m

Grenland:
Bertine Hagen Berentsen / Burnbrae Jack 2.pr. LA, 2.pr. MB+5
Celine Eknes Hegna / Portobello Road L 2.pr. 1,15m
Martine Eknes Hegna / Iniesta 7.pr. 1,30m
Philippa Porskrog Heiestad / Lundgreens Amazing Dancer 3.pr. MA
Cathrine Jerring
Lennard 7.pr. 1,10m
C’est Moi 4.pr. 1,30m
Karoline Lien
Call Blue 9.pr. 1,20m
Capri Sun 4.pr. 1,25m
Madeleine Alexandra Lien / Queen Elisabeth Della Caccia 6.pr. 1,20m
Linn Veronica Mysterud / Fightings Girl 6.pr. 1,10m, 5.pr. 1,20m
Alexandra Tønnesen / Avanti Diamani W 10.pr. 1,15m, 2.pr. 1,25m

Søndre Nordstrand
Vilja Owren Spørck / Emil 2.pr. 0,70m feil/stil

DOR gratulerer dere alle med super innsats og som fine representanter både for Norge og for klubben! LYKKE TIL VIDERE!

 

Se også hestesport.no:  12/2 1 12/2 2 12/2 3 13/2
3/2023 Stevnenytt

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 11. Feb 2023

Det har blitt februar måned og innendørs-sesongen er godt i gang. En stevnehelg ligger bak oss og en ny er påbegynt.
På Linnesvollen ble det sist helg arrangert BRyK vintercup i dressur. Dessverre ikke mange startende fra oss, men en klasseseier ble det:
Vintercup LB:2 ble vunnet av Merethe Rui Koppergård og Qondor vd Middelstede.

 Merethe Rui Koppergård / Qondor vd Middelstede med Qondors eier Kristine B. Dommerud (Foto: Ingvei Nadheim)

Øvrige resultater:
Bordeaux
Geir Gulliksen / VDL Groep Quatro 5.pr. 1,50m accumulator

Belgia
Ingrid Gjelsten
Jackson Vd Bisschop 4.pr. 1,40m, 11.pr. 1,40m
End Good All Good 5.pr. 1,30m, 12.pr. 1,35m 

 

Resultater:
Linnesvollen
Bordeaux
Belgia


Har dere bilder fra deres stevner (premieutdeling) og ønsker å dele dette med DOR i våre "nytt fra stevnefronten-innlegg" så send dem gjerne på mail til AC (acbugge@gmail.com). Vi tar dem så gjerne med i oppdateringen.(Navn på rytter/hest/stevne/fotograf er ønskelig)
Vintercup dressur

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 9. Feb 2023

Klubben vil med dette rette en stor takk til de som stilte opp og hjalp til på vintercup-stevnet i dressur. 

Frivillige trenger vi alltid, og dere setter vi stor pris på! 
2/2023 Stevnenytt

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 3. Feb 2023

Det er dags for en ny oppdatering fra stevnefronten og hele to uker skal oppsummeres.
Først og fremst må vi bare ta av oss hatten for Victoria Gulliksen og hennes Equine America Papa Roach! Gratulerer så mye med nye world-cup poeng og en super 5.plass i Amsterdam.
Resultater fra stevnet her

Men det skal overhodet ikke glemmes de av våre yngre ryttere, som så absolutt har markert seg i sine respektive konkurranser. Rekruteringen er bra i DOR og det gleder vi oss like mye over som gode plasseringer.
Først og fremst skal det gratuleres klassevinnere. I løpet at to dager med BRyK vintercup på Linnesvollen (28-29/1) ble det flere førsteplasser til DOR-ryttere.
Lørdagens LD feil/stil for kategori 2 ponnier ble vunnet av Vilja Owren Spørck og Emil LC (kat 3) feil/stil ble vunnet av Bertine Hagen Berentsen og Soxs Pocket Rocket
Søndagens 0,80m feil/stil vunnet av Eline Werner Stenberg og Bonini


Øvrige resultater
Leipzig 19-22/1
Geir Gulliksen / VDL Groep Quatro 11.pr. 1,50m
Johan-Sebastian Gulliksen
Lefuson VDL 10.pr. 1,35m, 4.pr. 1,40m
Ambrosio d’Alcy 1.pr. six-bar (delt 1.pl)
Victoria Gulliksen / Exquise Lulu 5.pr. six-bar

Grenland 21-22/1
Bertine Hagen Berentsen / Burnbrae Jack 3.pr. LB+5

Linnesvollen 28-29/1
Bertine Hagen Berentsen
Soxs Pocket Rocket 2.pr. LB
Burnbrae Jack 4.pr. LA, 9.pr. 0,90m feil/stil, 4.pr. 1m feil/stil
Maria Hermine Berentsen / Kilminchy Chantelle 3.pr. LC feil/stil (kat 1) 11.pr. 0,90m feil/stil
Thea Hasseldokk Falch-Nevland / Little Mags 2.pr. LC feil/stil (kat 3)
Emely Sophia Fuchs / Clipper (II) 4.pr. 0,80m feil/stil, 5.pr. 0,90m feil/stil
Tilde Sveia Gundersen / Ganty Pearl 7.pr. 0,80m feil/stil
Linnèa Paulsen / Kuli’s Maybe Magic 2.pr. LA
Amalie Margrethe Rieber-Mohn / Diarado’s Diva 7.pr. 0,90m feil/stil 2.pr. 1m feil/stil
Twiggy Josefine Aas Sander / Zero Blue 4.pr. 0,80m feil/stil
Eline Werner Stenberg / Bonini CKV 2.pr. 0,90m feil/stil
Vilja Owren Spørck / Emil 2.pr. LC feil/stil

Peelbergen Nederland 26-29/1
Ingrid Gjelsten
 Jackson Vd Bisschop 2.pr. 1,35m
 End Good All Good 2.pr. 1,35m

Mediterranean Equestrian Tour Spania
 Uke 2
Marit Haarr Skollerud Cox
Ovito van de Looise Heide 15.pr. 1,40m
Maximus 122 11.pr. 1,40m
Obelix Vd Berghoeve 6.pr. 1,45m
Pegasus Blue van het Grenske 11.pr. 1,30m
Uke 3
Marit Harr Skollerud Cox / Ovito van de Looise Heide 9.pr. 1,40m


Nok en gang: Gratulerer alle sammen med flott innsats på stevner både i inn- og utland. Det er fortsatt en udelt glede å følge med på DORs ryttere. Vi ønsker alle lykke til videre. 


Poengoversikt world cup "Western European League" etter Amsterdam (link)  
Se også hestesport.no 30/1 1/2


Denne helgen er det nok et stevne på Linnesvollen; BRyK vintercup dressur.
Start/resultatlister samt info finner du på Equipe / NRyFstevne
Vi takker for hjelpen

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 3. Feb 2023

Drammen og Omegn Rideklubb vil med dette rette en stor(!) takk til alle som var med og hjalp til under vintercup-stevnet i sprang. 
Vi er meget takknemlige for alle frivillige som stiller opp på klubbens stevner.