Styret i DOR - kontaktinformasjon og oversikt over grupper/komiteer 2022

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 9. Apr 2018

Oversikt over sammensetning av DORs styre etter årsmøtet 2022 

E-mail adresse til Drammen og Omegn Rideklubb: leder@dor.no
Vi ber om at dere bruker denne mail-adr. ved henvendelse til klubben/styret


Styrets sammensetning:

Leder: Ole Stokke leder@dor.no

Nestleder: Anders Hafskjold ahafskjo@online.no

Styremedlemmer og vararepresentanter: 

Linda Spillum Grøttland linda.groettland@gmail.com

Solveig Gjelsten solveig@gjelsten.no

Anne Cathrine Bugge acbugge@gmail.com

Ivar Alme  regnskap@dor.no

Vara:
Merete Kristiansen merete.kk@live.no
Martine Eknes Hegna (ungdomsrepresentant)  martinehegna@hotmail.com


Sportskomité: sport@dor.no

Hjemmeside/sosiale medier:
Anne Cathrine Bugge (acbugge@gmail.com)

Medlemsansvarlig:
Rill M. Rytter Fjøren (rill@oleka.no)

Organisasjonsdata DOR (fra Nif)