Æresmedlemskap Drammen og Omegn Rideklubb - statutt

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 19. Nov 2022

Æresmedlemskap
Drammen og Omegn Rideklubbs æresmedlemskap er DORs høyeste æresbevisning og tildeles for fortjenestefull innsats for klubben og ryttersporten gjennom mange år.


Statutter for Drammen og Omegn Rideklubbs æresmedlemskap

1. Drammen og Omegn Rideklubbs æresmedlemskap er innstiftet for å belønne: 
   * Medlem av klubben som over lengre tid har utmerket seg innenfor en funksjon eller område.
   * Fortjenestefull virksomhet til kubbens fremme. 

2. DORs styre treffer beslutning om tildeling av æresmedlemskap.
    Beslutning fattes enstemmig i et fulltallig styremøte.
    Forslag om tildeling av æresmedlemskap kan være fremlagt av styret, eller innsendt fra medlemmer og
    skal være begrunnet.
    Forslag sendes klubbens leder. (leder@dor.no)

3. Æresmedlemskap består av et innrammet diplom med Drammen og Omegn Rideklubbs 
    emaljemerke påmontert.
    Diplomet undertegnes av DORs leder og nestleder. 

4. DOR fører register over æresmedlemmene.