Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Oversikt over klubbens æresmedlemmer, riddere av Den Gyldne Gangers orden m.m.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 15. Apr 2021

Oversikt over Drammen og Omegn Rideklubbs æresmedlemmer, riddere av den Gyldne Gangers Orden og Storkors Den Gyldne Ganger.
Samt de av klubbens medlemmer som er tildelt følgende:
NRyFs hederstegn, fortjenestenål og Norges Idrettsforbunds Hederstegn.

Storkorset Den Gyldne Ganger:
Konsul Erik Bache 1908
Konsul John Erik Bache 1998

Riddere av den Gyldne Gangers Orden 
Børresen, Anders 1908
Bang, Oscar 1908
Haug, Einar 1908
Horne, Olaus 1908
Myhre, Kristofer 1908
Klingenberg, Thorleif 1908
Rømcke, Otto K. 1908
Bache, Thorleif 1911
Bruusgaard, Einar 1911
Gram, P.A. Munch 1911
Schwartz, Paul 1911
Svarstad, Peter 1911
Aass, Jens Landmark 1911
Aass, Poul Ltz. 1911
Brecke, Johs. 1922
Christensen, Johan 1922
Normann, Guttorm 1922
Rode, Iver 1922
Rudolph, Jørgen 1922
Enger, Knut 24. november 1973
Friis, Finn 24. november 1973
Hafskjold, Auen 24. november 1973
Kittelsen, Ragnar 24. november 1973
Bache, John Erik 31. januar 1987
Nedberg, Sverre Kjell 31. januar 1987
Hauglin, Bernt Otto 31. januar 1987
Berg, Harald 31. januar 1987
Hafskjold, Anders 31. januar 1987
Hafskjold, Unni 31. januar 1987
Stokke, Ole 31. januar 1987
Alme, Ivar 7. januar 1998
Hauglin, Hedevig 7. januar 1998
Nedberg, Sverre 7. januar 1998
Borgen, Per Otto 7. januar 1998
Arnesen, Øystein 12. februar 2005
Knutsen, Knut 12. februar 2005
Tufte, Ove 12. februar 2005
Skar, Heidi 12. februar 2005

Æresmedlemmer Drammen og Omegn Rideklubb
Horne, Olaus 6.mai 1919
Bache, Thorleif 27.april 1956
Rudolph, Jørgen 27.april 1956
Kittelsen, Ragnar 19.mars 1970
Bache, John Erik 22.oktober 1973
Hafskjold, Unni 21.oktober 1976
Hauglin, Bernt Otto 28.mars 1990
Enger, Knut 28.mars 1990
Hauglin, Hedevig 10.april 2003
Hafskjold, Anders 10.april 2003
Skar, Heidi 10.april 2003
Alme, Ivar 10.april 2003

NRyFs hederstegn
Bache, John-Erik 1973
Enger, Knut 1986
Stenberg, Holger 1986
Hauglin, Hedevig 2011
Hauglin, Bernt Otto 1986
Gulliksen, Geir 2007
Hafskjold, Anders 2019
Alme, Ivar 2021

NRyFs fortjenestenål:
Borgen, Per Otto 1980
Enger, Knut 1980
Stenberg, Holger 1980
Hauglin, Bernt Otto 1988
Hauglin, Hedevig 2005
Skar, Heidi 2007
Hafskjold, Anders 2007

Norges Idrettsforbunds hederstegn
John Erik Bache 1974 0 Kommentar

DOR-historie

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 6. Feb 2020


Det jobbes mye med å få kartlagt så mye som mulig av DORs historie (som ikke er omtalt i bøkene).
Fortsatt er det en del som ikke er publisert, men likevel ønsker klubben å få samlet så mye som mulig.
Vi har derfor en liten bønn til de av våre medlemmer som skulle ha noe på lur, i skap eller skuffer (eller på loftet):
Skulle dere ha noe, som kan være for DOR å ha i sitt historiske arkiv, kunne dere være så snille og låne oss det? Alt vil selvfølgelig bli levert tilbake etter scanning.
Intensjonen er å samle så mye som mulig, for vår rikholdige historie mener vi skal være tilgjengelig for alle våre medlemmer.

Har du noe, ta kontakt med Anne Cathrine på mail, med kort beskrivelse av hva du har
(acbugge@gmail.com merk gjerne mailen DOR-historie)


Akkurat nå er vi mest interessert i ting fra 1998 -> men alt tas selvfølgelig imot med stor takk. 0 Kommentar

Visste du at...

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 24. Jan 2020

DORs emblem, som nå henger i "Doffen Kro", prydet (for ikke så mange årene siden..) inngangspartiet på Linnesvollen. Dvs, det hang over en port som stod mellom stallen og (det eldste) ridehuset.
Det er fire årstall i dette emblemet:

𝟏𝟕𝟕𝟑
25 november 1773 ble Det Ridende Grønne Corps stiftet av Gabriel Hofgaard og elleve andre. Det hele startet med å skulle være en æreseskorte under et besøk av prins Carl av Hessen.
(Corpset er utgangspunktet for den senere Drammen Rideklub, som nå bærer navnet; Drammen og Omegn Rideklubb).


𝟏𝟖𝟏𝟓:
Etter adskillelsen fra Danmark, fant medlemmene av Det Ridende Grønne Corps at dette burde omorganiseres. Corpset ble til Drammens Kongelige Borgergarde. Dato for dette er 2. november 1815.


𝟏𝟖𝟖𝟔:
26. oktober trådte 12 av byens (Drammens) yngre borgere sammen for å vedta reglement (bilde) og overføre virksomheten til en sivil rideklubb etter at alle bånd med borgevæpningen var brutt.


𝟏𝟗𝟔𝟓:
Dette året ble Drammen Rideklub/Drammen Ridehus offisielt flyttet til Linnesvolden (nå kalt Linnesvollen), og arbeidene med staller/ridehus startet. En avtale mellom Lier Kommune v/ordfører Jul Hanssen og A/S Drammen Ridehus v/Ragnar Kittelsen ble satt opp 20.september 1965 (avtalen ble riktignok ikke godkjent før 16/6-1966).


Vårt nåværende klubbemblem.
0 Kommentar

Nordisk Mesterskap sprangridning - Linnesvolden 1981

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 27. Jun 2018

På Linnesvolden nå arrangeres det Nordisk Baltisk Mesterskap for unge ryttere, junior, children og ponni. Da passer det med et lite tilbakeblikk på et annet Nordisk Mesterskap som ble avholdt i Lier i 1981. 
For oss i DOR, dengang, var dette et stort arrangement å påta seg, men avviklet på en fin måte ble det. Håper det kan være av interesse å se litt tilbake på hva som skjedde dengang for 37 år siden. 
Vi har her samlet både stevneprogram og avisartikler fra Nordisk i 1981


Bildene under er hentet fra boken til Per Otto Borgen: "Drammensryttere gjennom 225 år". (Klikk på bildene for større versjon) 

 


Helt avslutningsvis ønsker vi selvfølgelig alle deltakere og andre aktører lykke til med årets arrangement! 


0 Kommentar

Slik havnet Drammen og Omegn Rideklubb på Linnesvollen ~ av Auen Hafskjold

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 18. Mai 2018


Slik havnet Drammen og Omegn Rideklubb på Linnesvollen

Ca. 1960 ble Drammen Rideklubb, som lå i parken i Drammen, ekspropiert av Drammen kommune. Styret i Drammen Rideklubb bestod den gang, så vidt jeg husker, av Ragnar Kittelsen, formann, John Erik Backe, nestformann, Knut Sundre Knudsen, David Nilsen, Knut Enger, Sverre Kjell Nedberg og meg selv. Prisen ble satt til kr.280 000.. + kr. 40 000.- dersom ridehuset ble bygget innen Drammen by innen 3 år. Ettersom Ridehuset ble bygget i Lier, så ble bystyret, under sterk tvil, enige om ikke å utbetale disse kr. 40.000.

Styret så på flere plasser i Drammen. Travbanen var interessant, men betingelsene til Drammen travbane ble for kravstore til at styret kunne godta det.  Spiraltoppen var styrets største ønske, men kommunen sa bestemt nei. Jeg fikk beskjed om å se om det kunne finnes et sted i Lier som kunne brukes. 

Vi så på Vivelstad mølles beite på andre siden av elven for Vivelstad meieri.  Styret fant det for lite og uveisomt.

En dag jeg holdt på med noe traktorarbeid nede ved bjerkene, ble jeg sittende å se på arealet som nå er stevneplass.  Det hadde vært isdam der for Lier meieri.  Demningen hadde rast sammen, så nå var det 2 bekker som møttes, med en 40 - 50 meter bred rygg i mellom.  Ivar Bjørnstad som tidligere hadde eid området, hadde brukt det til beite for ungdyrene sine. Den gang så det ganske bra ut.  Nå var det gjengrodd og uryddig .  Egentlig var det en skamplett midt i en ellers velstelt bygd.  Jeg begynte å tenke på nåværende eierforhold. Så vidt jeg hadde hørt, tilhørte arealet et legat ( John Rasmussen  Aas og Hustrus Legat) som også eide Linnesvollen.  Buskerud fylkeskommune hadde kjøpt arealet for å makeskifte med det arealet som nå ble bebygget med bygninger til husmorskolen

Legatet var bestyrt av Landbruksdepartementet. Videre hadde Buskerud fylkeskommune bygslet hele Linnesvollen av Legatet.

Jeg fikk med styret i rideklubben ut for å se på arealet.  Alle var enige om at arealet egnet seg til vårt bruk.  Alle var også enige om at vi måtte få med oss Lier kommune.

David Nilsen sa at han hadde hatt en god del med Buskerud fylkeskommune å gjøre, så dersom jeg kunne få med Lier kommune så trodde han at han skulle greie fylkeskommunen. 

Jeg visste at en del medlemmer av Lier Landbrukslag hadde dannet et andelslag og kjøpt 30 – 40 da. skogareal av Martin Lyngås på Tranby.  Arealet var tenkt til stevne og utstillingsplass til erstatning for Lyngåsåsen.

Jeg gikk til styret i andelslaget og spurte om de kunne tenke seg å bli med på å lage en stevne- og utstillingsplass på Linnesvollen  forutsatt at vi fikk være med.  Styret sa seg interessert dersom kommunen ble med, og de fikk erstatning for det arealet de hadde på Tranby.

Jeg gikk til ordfører og rådmann og la saken frem for dem. De sa seg interessert, dersom det ikke kostet kommunen for mye.

Det ble arrangert et møte på Haugestad. Der møtte så godt som alle andelshaverne i skogsarealet på Tranby, samt 2 representanter fra Lier herredstyre.  Jeg var også til stede som bindeledd til Drammen og Omegn Rideklubb, som hadde styremøte i Drammen samtidig.  Så vidt jeg husker, så ble møtet ledet av formann i andelslaget.  Jeg fikk beskjed om å legge frem mine tanker om hvorledes samarbeidet skulle fungere, og hvorledes økonomien var tenkt.  Dette for at man skulle ha noe å diskutere.  Det kom snart frem at andelslaget kunne tenke seg å avhende skogsarealet på Tranby hvis de fikk igjen det de hadde lagt ut, pluss renter.  Kommunens representanter, Thormod Gilje og Peder E. Ravnsborg, ville først vite hva arealet var verdt før de kunne svare om kommunen ville overta arealet. (Tranby 2).  Jeg fortalte at David Nilsen (kjent og aktet entrepenør i Drammen) satt i styremøte i rideklubben i Drammen så jeg kunne spørre han. Jeg gikk på kjøkkenet og lånte telefonen.  Jeg forklarte David Nilsen hvor arealet lå, og spurte hva han mente det var verdt.  Han kom med en pris som var ganske høy..  Da kommunens representanter hørte dette tallet sa de at de ville anbefale kommunestyret å gå med på en avtale med landbrukslaget og rideklubben.

Det ble enighet om at kommunen først måtte bygsle arealet på Linnesvollen av fylket, for deretter å bygsle det til ridehus pluss stall. Kommunen måtte stå som bygsler –( leier)- av området, og parkmessig opparbeide hele arealet.

Det videre samarbeidet ble foreslått omtrent som følger:

  • Landbrukslaget skulle ha rett til å bruke hele arealet + ridehuset 3 ganger pr år
  • Rideklubben skulle ha rett til å bruke hele arealet 3 helger i året-
  • Kommunen skulle ha rett til å bruke ridehuset 3 helger i året + hele arealet når det var ledig.

Et utvalg bestående av en representant fra kommunen (formann) , en fra landbrukslaget samt en fra rideklubben  som skulle ha ansvar for å unngå arrangement-kollisjoner.

Adkomst til området ble, så vidt jeg husker, ikke diskutert.  Noen dager senere ringte rådmann Hassel og spurte om far og jeg kunne møte han og ordfører Riisnes nede ved bjerkene dagen etter.

Vi møttes som avtalt, og etter litt prat om området og bruken av det, spurte Hassel far hvor mye han skulle ha for vei til området.  Far tenkte seg om og svarte: Kommunen kan benytte veien fra Ringeriksveien til bjerkene gratis. Videre kunne kommunen få gratis areal til å lage vei fra bjerkene og frem til området.  Dette forutsatt at kommunen påtok seg å parkmessig opparbeide og vedlikeholde hele området.  På dette tidspunktet hadde Norges Rytterforbund bare ca 500 medlemmer og far hadde ikke noe tro på at noen få ryttere fra Drammen var kompetente til å vedlikeholde hele området.

Opparbeiding av stevneplassen Kommunegartner Daniel Natås fikk i oppdrag å tegne og opparbeide stevneplassen. Natås var forøvrid skolekamerat av meg fra gartnerskolen på Dømmesmoen ved Grimstad.  Kommunen ba om at det søndre dalføret skulle kunne romme en fotballbane (60x100 m.) og ga Natås frie tøyler til å forme resten Landbrukslaget og rideklubben var tilfreds med dette.  En normal fotballbane er høyest på midten og heller svakt mot sidene. I og med at denne fotballbanen var nedsenket ble det amfi, så da fant vi det riktig å la bunnen helle svakt innover. Det ble grøftet veldig godt, spesielt på midten. Vi visste jo ikke at det som regel regnet kraftig når vi hadde ridestevner.  Resultatet ble at vi hadde grøftet for dårlig.

Bruken av området de første årene. Landbrukslaget hadde så vidt jeg husker 1-2 husdyrutstillinger på uteområdet.  Kommunen leide ut stevneplassen mange ganger til hundeutstillinger og andre hundearrangementer. Spartabanen ble ekspropriert til jernbane, så kommunen lot fotballspillerne der trene på utearealet om sommeren, og inne i ridehuset etter ridetimene om vinteren.

Rideklubben arrangerte flere ridestevner på utebanen, blant annet Norgesmesterskap i sprangridning.  Det deltok 3 eller 5 ryttere, som alle måtte ha dispensasjon for å få lov til å starte.  Det ble etterpå diskutert om vinneren skulle ha rett til å kalle seg norgesmester.

3. mai 1966 ble det startet rideskole. Vi hadde lånt hester av Andreas Meland på Austad.  Stort sett dølahester og unghester som var en krysning av døl og fjordhester. Meland tok aldri betalt for lånet, han mente han kunne få mer for hestene når de var innridd.  Til stall hadde vi lånt fjøset til Amund Valle på Lille Valle.

Instruktøren til å begynne med var Ove Jørgensen og Arnt Glende.  Dagen etter rideskolen var annonsert ringte en svensktalende finne og spurte om det var noe han kunne hjelpe til med.  Heldigvis svarte jeg ja.  Holger Stenberg hjalp oss til å begynne med å skrape talle av buken på hestene og ellers pusse dem slik at de så noenlunde ut.

Glende kalte hestene «Tallegriser» da vi fikk dem.

Ikke alle hestene egnet seg som rideskolehester, så de ble skiftet ut med nye.  De nye hestene red Glende inn om formiddagen, slik at vi kunne bruke dem i rideskolen om ettermiddagen

Holger Stenberg overtok etter hvert både undervisningen og ellers det daglige stellet av skolen og hestene.

Sommeren 1966 gikk Stenberg på instruktørkurs i Sverige. Om høsten ordnet vi økonomien slik at Stenberg overtok halvparten av inntektene som betaling for seg og eventuell hjelp han måtte ha.  Den andre halvparten fikk jeg til å betale for høy og kraftfor (havre), hovslager og reparasjon av salene .  Nesten hver lørdag lånte jeg bil av broder Per og reiste rundt i Lier og Røyken og kjøpte høy sammen med Stenberg. Flis hadde vi fra gårdssaga på Grette, eller fra Mjøndalen Cellulose hvor Jon Erik Backe var en av lederne.  Jeg beholdt møkka mot å holde rideskolen med flis. Rideskolen gikk bra, så vi bygde stall til 8-10 hester på spilltau om høsten og vinteren.

Vi startet på bunn, men jeg gikk rundt på stevneplassen i dag under Norway Grand Prix.  Jeg fant at vi er langt fra bunn nå!

Nyere historie kan andre skrive bedre enn meg, så jeg avslutter her.

 

Flyfoto fra 1963 som viser området før rideanlegget på  ble etablert.

Slik så det ut en stevnedag i 2013

Lier 9. mai 2017.

Hilsen Auen Hafskjold


(Mulig å laste ned herfra)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline