Styret i DOR - kontaktinformasjon og oversikt over grupper/komiteer

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 9. Apr 2018

Oversikt over sammensetning av DORs styre etter årsmøtet 2018, kontaktinformasjon og oversikt over grupper/komiteer.

Leder: Karina Martine Espedal karinaespedal@hotmail.com

Nestleder: Ole Stokke olestok@online.no

Styremedlem m/sekretærfunkson: Anne M. Katteland amk@statsadvokatene.no

Styremedlemmer og vararepresentanter

Martin Jacobsen martin@friendly.no

Solveig Gjelsten solveig@gjelsten.no

Anne Cathrine Bugge buggul@lifi.no

Ivar Alme (kasserer) regnskap@dor.no

Anders Hafskjold ahafskjo@online.no

                           

Anlegg/teknisk komité
Ole Stokke
Bernt Otto Hauglin
(+1)

Sportskomité
Karina Espedal 
Martin Jacobsen 
Anders Hafskjold 
Solveig Gjelsten 
Astrid Pedersen (astrid@walber.no)

Hjemmeside/sosiale medier
Anne Cathrine Bugge 

Medlemsansvarlig
Rill M. Rytter Fjøren (rill@oleka.no)

Organisasjonsdata DOR (fra Nif)
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline