Styret i DOR - kontaktinformasjon og oversikt over grupper/komiteer

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 9. Apr 2018

Oversikt over sammensetning av DORs styre etter årsmøtet 2019, kontaktinformasjon og oversikt over grupper/komiteer.

E-mail adresse til Drammen og Omegn Rideklubb: leder@dor.no
Vi ber om at dere bruker denne mail-adr. ved henvendelse til klubben/styret


Styrets sammensetning:

Leder: Ole Stokke leder@dor.no

Nestleder: Anders Hafskjold ahafskjo@online.no

Styremedlemmer og vararepresentanter: 

Martin Jacobsen martin@friendly.no

Solveig Gjelsten solveig@gjelsten.no

Anne Cathrine Bugge acbugge@gmail.com

Ivar Alme  regnskap@dor.no

Vara:
Knut Helge Dalen knut.helge.dalen@gmail.com

Martine Eknes Hegna (ungdomsrepresentant)  martinehegna@hotmail.com


                           

Anlegg/teknisk komité:
Ole Stokke
Bernt Otto Hauglin

Sportskomité:
sport@dor.no
Anders Hafskjold, Solveig Gjelsten, Astrid Pedersen, Rill Rytter Fjøren (dressur), Martin Aske Jacobsen.

Hjemmeside/sosiale medier:
Anne Cathrine Bugge

Medlemsansvarlig:
Rill M. Rytter Fjøren (rill@oleka.no)

Organisasjonsdata DOR (fra Nif)


0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline