!OBS! Endringer i KR II (sprang)

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 27. Jun 2022


Det er gjort endringer i KR II - gjeldende fra mandag 27.juni 2022

Endringene gjelder: 
§ 236.1    overskridelse av maksimaltid (går tilbake til regler fra 2021)
§ 237.3    forbud mot briller/solbriller  (gjelder selvfølgelig hesten...)
§ 258.3.2 om kvalifisering fra 1,35m FEI 2*stevne
§ 261.7.1 om utdanningsklasse (ikke klasser med clear round bedømming)


Se alle endringene i KR II