Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Politiattest - etter pålegg fra Norges Idrettsforbund gjelder følgende:

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 7. Apr 2016

Logo stor.jpg

Til

Instruktør, trener evt lagleder

Fra

Styret i DOR

KRAV OM POLITIATTEST

Etter pålegg fra Norges Idrettsforbund gjelder følgende:

Bakgrunn
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Krav om politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, gjelder for alle over 15 år.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest.

Levering av søknad
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

https://attest.politi.no/

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk


Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Fremvisning av attest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester.

Ved spørsmål ta kontakt med meg på tlf 40690133 eller epost p-v-b@online.no

Ytterligere info her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi...
http://www.rytter.no/klubb/klubbdrift/politiattest...

Mvh
Per V. Brunvoll / DOR

5 april 2016
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline