Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Referat fra årsmøtet (årsberetning 2015 vedlagt)

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 17. Mar 2016

Drammen og Omegn Rideklubb 16.mars 2016

Møtested: Sancerre

Tidspunkt: Kl. 19:00

 • Antall fremmøtte stemmeberettigede medlemmer: 21
 • Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent
 • Ivar Alme ble valgt til møteleder, Bernt Otto Hauglin ble valgt til sekretær, Karina Espedal-Carlem og Astrid Pedersen ble valgt til å underskrive protokollen
 • Årsberetningen ble lest opp av møteleder og ble godkjent med en del korreksjoner. Den korrigerte årsberetningen legges ut på klubbens hjemmeside.
 • Regnskapet ble gjennomgått av møteleder og ble enstemmig godkjent. Revisorberetningen som var uten kommentarer ble opplest av revisor Sverre Engar og vedlegges protokollen.
 • Det var ingen innkomne saker til behandling
 • Styret foreslår uendret kontingent for 2017:
 • Det fremlagte budsjett ble gjennomgått og enstemmig godkjent
 • Valg.

-Kr. 600- for senior

-Kr. 400 -for junior

-Kr. 900- for familiemedlemskap

Valgkomiteen v/Astrid Pedersen la frem forslag til nytt styre. Valget fikk følgende utfall, enstemmig:

 • Leder Karina Espedal-Carlem - ny 2 år
 • Nestleder Kjersti Ekornrud - ny 1 år
 • Styremedlem/kasserer Hege Andersen - ikke på valg 1 år
 • Styremedlem/sekretær Bernt Otto Hauglin - ikke på valg 1 år
 • Styremedlem Anne Cathrine Bugge-Gulbrandsen - gjenvalg 2 år
 • Styremedlem Per Vidar Brunvoll - ny 2 år
 • Varamedlem Terje Kaksrud - ny 1 år
 • Varamedlem Marianne Fjeldbo Hansen - ny 2 år

Til ny valgkomité ble valgt:

 • Anne M. Katteland
 • Astrid Pedersen
 • Ivar Alme
 • Jan Auen Hafskjold (vara)

Øystein Arnesen og Sverre Engar ble gjenvalgt som klubbrevisorer

Styret fikk fullmakt til å utnevne representanter til ting og årsmøter der klubben er representert


………………………………. …………………………………

Karina Espedal-Carlem Astrid Pedersen


Takk til Eirik for nybakte snurrer og vafler, kaffe og brus! Det satte litt spiss på årsmøtetÅrsberetning 2015
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Powered by: Bloc