Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Vi minner om årsmøte onsdag 16/3 kl. 19:00

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 14. Mar 2016

Her tas det opp viktige avgjørelser for klubben så møt opp.
Vi byr på boller,brus og kaffe.

Årsmøte 2016

Linnesvollen, onsdag 16. mars kl 19:00

Saksliste

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle årsberetningen.

5.Behandle regnskap i revidert stand.

6.Behandle innkomne forslag og saker.

7.Fastsette kontingent for 2017. Styret forslår uendret kontingent.

8.Behandle budsjett.

9.Valg
a) Leder og nestleder (velges hver for seg)
b) 4 styremedlemmer (velges samlet) og 2 varamedlemmer (velges samlet)
c) To revisorer
d) Representanter til idrettskretstinget og NRYFs Ting. Styret kan gis fullmakt til å oppnevne disse
e) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Powered by: Bloc