Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Innkalling til årsmøte

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 21. Jan 2016


Årsmøte 2016

Linnesvollen, onsdag 16. mars kl 19:00

Saksliste

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle årsberetningen.

5.Behandle regnskap i revidert stand.

6.Behandle innkomne forslag og saker.

7.Fastsette kontingent for 2017. Styret forslår uendret kontingent.

8.Behandle budsjett.

9.Valg
a) Leder og nestleder (velges hver for seg)
b) 4 styremedlemmer (velges samlet) og 2 varamedlemmer (velges samlet)
c) To revisorer
d) Representanter til idrettskretstinget og NRYFs Ting. Styret kan gis fullmakt til å oppnevne disse
e) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlemSaker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 9.mars 2016
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Powered by: Bloc