Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Innkalling til årsmøte 16 april 2015 kl. 19.00

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 23. Mar 2015

Årsmøte Drammen og Omegn Rideklubb.

Torsdag 16. april
Kl. 19.00
"Doffen Kro"
Saksliste


1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle årsberetningen.

5.Behandle regnskap i revidert stand.

6.Behandle innkomne forslag og saker.

7.Fastsette kontingent for 2016. Styret forslår uendret kontingent.

8.Behandle budsjett.

9.Foreta følgende valg:

a)Leder og nestleder (velges hver for seg)

b)4 styremedlemmer (velges samlet) og 2 varamedlemmer (velges samlet)

c)To revisorer

d)Representanter til idrettskretstinget og NRYFs Ting. Styret kan gis fullmakt til å oppnevne disse

e)Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 9.april

Vi oppfordrer alle stemmeberettigede medlemmer å møte.
Se forøvrig lover for Drammen og Omegn Rideklubb
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Powered by: Bloc