Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Innkalling til årsmøte 2017

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 8. Feb 2017


Årsmøte 2017

Linnesvollen, onsdag 1. mars kl 19:00


Saksliste

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle årsberetningen.

5.Behandle regnskap i revidert stand.

6.Behandle innkomne forslag og saker.

7.Fastsette kontingent for 2018. Styret forslår uendret kontingent.

8.Behandle budsjett.

9.Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 23. februar 2017.

Lover for Drammen og Omegn Rideklubb
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline